Delphi Değişken Tipleri

Delphi, güçlü bir tipleme dilidir. Bu nedenle, değişkenlerin veri türleri açıkça belirtilmelidir. Delphi’de kullanılan değişken tipleri şunlardır:

 1. Boolean: Mantıksal değerler (True veya False) tutmak için kullanılır.

 2. Char: Tek bir karakteri tutmak için kullanılır.

 3. String: Metin verilerini tutmak için kullanılır.

 4. Integer: Tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 5. Cardinal: Pozitif tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 6. Byte: 0 ile 255 arasındaki tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 7. Shortint: -128 ile 127 arasındaki tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 8. Smallint: -32,768 ile 32,767 arasındaki tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 9. Longint: -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 10. Int64: -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasındaki tam sayı değerlerini tutmak için kullanılır.

 11. Single: Tek hassasiyetli kayan nokta değerleri tutmak için kullanılır.

 12. Double: Çift hassasiyetli kayan nokta değerleri tutmak için kullanılır.

 13. Extended: Uzun çift hassasiyetli kayan nokta değerleri tutmak için kullanılır.

 14. Currency: Para birimi değerlerini tutmak için kullanılır.

 15. Variant: Farklı türlerdeki verileri tutmak için kullanılır.

 16. Pointer: Bellek adreslerini tutmak için kullanılır.

 17. TObject: Nesneleri temsil etmek için kullanılır.

Bu değişken tipleri, Delphi’de kullanılabilen en yaygın veri tipleridir.

hakkında admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir