Meddata

Meddata ISLEMYAPVIEWISTATISTIK scripti

Meddata hbysler için geçerli ISLEMYAPVIEWISTATISTIK sql scripti DROP VIEW HASTANE.ISLEMYAPVIEWISTATISTIK; /* Formatted on 2/10/2020 11:43:50 (QP5 v5.227.12220.39724) */ CREATE OR REPLACE FORCE VIEW HASTANE.ISLEMYAPVIEWISTATISTIK ( HASTANE_NO, TARIH, KURUM_ADI, DOSYA_NO, PROTOKOL_NO, UCRETI, ODENEN, KALAN, KODU, GRUP_KODU, DR, DRYUZDESI, DR2, DRYUZDESI2, DRPAYI, DRPAYI2, ISTEK_NO, MALZEME_KODU, ISLEM, KONS, KURUM_NO, BOLUM, DRADI1, DRADI2, TARIH2, …

Devamını Oku...

Oracle Mükerrer Kayıt Bulma ve Silme

Oracle veri-tabanın da her hangi bir verini mükerrer çift olup olmadığını  sorgulamak için  alta benzer sorguları kendi verileri nize göre kontrol edebilirsiniz select tc_kimlik_no ,count(*) from kimlik group by tc_kimlik_no having count(*)>1; Yukarıdaki SQL ile kimlik tablosunda aynı tc_kimlik_no  olan hastaları listeliye bilirsiniz Önemli olan burda asıl kayıtları bırakıp mükerrer …

Devamını Oku...

Oracle Database Sıfırlama SQL

Bu kod ile oracle üzerinde belirli bir “OWNER”  üzerindeki  istenen şartları sağlayan tablolar için truncate sıfırlama yapıla bilir Şart olarak Hastane kullanıcı altında dosya,dosya_no,protokol,protokol_no ve istek_no alanları mevcut ise silinmesi için koda dahil eder [cc lang=”sql” tab_size=”2″ lines=”40″ width=”100%” heigth=’100%’] select ‘TRUNCATE TABLE ‘|| A.TABLE_NAME ||’;COMMIT;’ SQL from all_tab_columns a where a.owner=’HASTANE’ and …

Devamını Oku...

Meddata Kasa Kapatma Hatası

Meddata programında kasa kapat çalışmıyorsa çözüm olarak aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz İlgili kasa numarasına ait KASADOVIZ tablosunda satır önceden eklenmiş olabilir.Çözüm olarak  ilgili tablodan eşlesen kasa numarasını silerseniz sorun düzelecektir Alta belirtilen mesaj ise bir hata değil,sadece uyarı mesajıdır    

Devamını Oku...

Oracle For Döngüsü Örnek

Oracle veri tabanın da SQL ve yada PL-SQL de kullanmak için örnek For döngüsü FOR i IN 1..80 LOOP insert into analiz1 (sayi) values (i); END LOOP; end ;

Devamını Oku...

Meddata Exeleri için Robocopy Uygulaması

Ağ paylaşımı ile EXE dağıtan yapılar için hazırlanmış kalıp dosyası Düzenlenmiş Bat Dosyasını hedef olarak çalışır Simgeler aktif kaybolmaz Düzenlenecek dizin ip paylaşım adi klasör içinde ki bat dosyasından düzenlenebilir  

Devamını Oku...

TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1

Meddata teletip için gerekli güncel Triger bilgisi CREATE OR REPLACE TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1 AFTER INSERT OR UPDATE ON MEDDATAPACS.STUDIES FOR EACH ROW DECLARE ISTEK_NO1 NUMBER; BEGIN IF UPDATING THEN IF (IS_NUMBER (:OLD.ACCESSIONNUMBER) = 1) THEN UPDATE HASTANE.RAD_SONUC SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID WHERE ISTEK_NO = :OLD.ACCESSIONNUMBER; UPDATE HASTANE.ISTEKMAIN SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID …

Devamını Oku...

Meddata 2 Kurum Arası Ücret Kıyaslama

Belirtilen sorgu ile Meddata yer alan iki kurum arasında ücret bazlı kıyaslama yapıla bilir :birincikurum_kodu kiyaslamak istediginiz birinci kurumun kodu :karsilacak_kurum_kodu kiyaslamak istediginiz ikinci kurumun kodu :bastar Sorgu için gelen hastalarin baslangiç tarihi :bittar Sorgu için gelen hastalarin bitis tarihi   SELECT IT.ISLEM, IY.UCRETI “Seçilen Kurum Tutari”, (SELECT NVL (IK2.FARK, …

Devamını Oku...

Meddata Login Kullanıcı Oluşturma

Meddata hbyslerde geçerli LOGIN tablosuna bakarak Oracle Userleri oluşturan kod /*login tablosun bakarak kullanıcı isimleri alınır ve oracle user ve sifre oluşturulur */ select 'create user'||' '|| loginame ||' ' ||'identified by'||' '|| loginame||';' from login; Login tablosuna bakarak kullanıcılara grant yetkileri verme select 'grant doktor,idareci,connect,dba to '||' '|| loginame||';' …

Devamını Oku...

Oracle ANALYZE Değerlerini Silme

Oracle için ANALYZE istatiksel verilerini silerek hızlandırma yapabilirsiniz SELECT ‘ANALYZE table ‘ || table_name || ‘ DELETE STATISTICS;’ SQL FROM all_tab_columns WHERE owner = ‘HASTANE’ GROUP BY table_name; /*hastane kullanıcı altında ki tüm tabloları komut ile birleştiriyoruz*/ ANALYZE TABLE tablo_adi DELETE STATISTICS; /*Örnek Tablo analiz değerleri silme kodu*/ ANALYZE TABLE …

Devamını Oku...
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin