Delphi genel

Delphi cxGrid1ChartView1 Maneul Alan Ekleme

var aseries: TcxGridChartSeries;   cxGrid1ChartView1.ClearSeries; aseries := cxGrid1ChartView1.CreateSeries; cxGrid1ChartView1.DataController.RecordCount := 0; aseries.DisplayText := ‘Aylık Veri Bilgisi’; aseries.AddValue(25); aseries.AddValue(75); aseries.AddValue(15); cxGrid1ChartView1.Categories.Values[0] := ‘1. Ay Verisi’; cxGrid1ChartView1.Categories.Values[1] := ‘2. Ay Verisi’; cxGrid1ChartView1.Categories.Values[2] := ‘3. Ay Verisi’;

Devamını Oku...

Delphi Veri Türleri

Tipi Adı Özelliği  Type AnsiChar Boyut olarak 8 bitlik karakter türü  Type AnsiString AnsiChar dizisini tutan bir veri türü  Keyword Array Dizi yada koleksiyon veri türü  Type Boolean Sadece Doğru yada Yanlış değerlerine izin veren veri türü  Type Byte 0–250 arasındaki değerleri destekleyen tamsayı veri türü  Type Cardinal İşaretsiz sayı …

Devamını Oku...

Delphi Tüm Kısayollar

Genel Klavye Kısayolları Kısayol Menü Aksiyon F1   Seçili bir öğede yardım konusunu açar . Ctrl+F11 Dosya > Projeyi Aç Proje Aç iletişim kutusunu kullanarak bir proje dosyası açar . Ctrl+S Dosya > Kaydet Yalnızca şu anda IDE’de açık olan modülü (ve ilişkili tüm başlık dosyalarını) kaydeder. Üst Karakter+Ctrl+S Dosya > Tümünü Kaydet Geçerli proje için tüm …

Devamını Oku...

Delphi DBgrid excele Aktarma

Delphi üzerinde dbgrid verilerini excele aktarma için  hazırlana kod blogu procedure TForm2.ExcelAktar1Click(Sender: TObject); var v, sayfa: variant; { v excel prg, sayfa calisma sayfasi } say, i: integer; begin say := OraQuery1.recordcount; // query kayit sayisi v := createoleobject('excel.application'); // exceli oluştur v.workbooks.Add; // yeni calisma kitabini ekle sayfa := …

Devamını Oku...

Delphi Oracle Basit Select Cümlesi

Basit bir sql cümlesi kullanarak delphi ile oracle database veri çekme komutu OraSession1.ConnectString := oracle_con; OraSession1.Open; OraQuery1.Close; OraQuery1.sql.Clear; OraQuery1.sql.Add ('select a.adi,a.soyadi,a.dosya_no,p.protokol_no,d.adi_soyadi,b.bolum_adi,k.kurum_adi,0 Ciro,0 SGK,0 Fark,0Efark,0 Kalan ' + 'from hastane.kimlik a,hastane.protokol p,hastane.dradi d,hastane.bolum b, ' + 'HASTANE.kurum k ' + 'where ' + 'a.dosya_no=p.dosya_no(+) and ' + 'p.dr_kodu=d.dr_kodu(+) and ' + …

Devamını Oku...

Delphi Kurulum

Devamını Oku...
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin