Fastreport

Fastreport Son Sayfada Yazdırma

if = then memo1.visible := true else memo1.Visible := false; Fastreport  yazılan metnin yada nesnenin en son sayfada çıkmasını sağlayan kod bilgisi

Devamını Oku...

Fastreport Kolan Bilgisine Göre Gruplama

Fastreport üzerinde for ve dizi kullanarak master detail içinde verilerin gruplanması yada kayıt sayılarının alınması var gorev:string; i:integer; adet : integer; numbers: array [1..50] of string; katilanlar:array[1..50] of string; procedure KatilanPersonelGOREVOnAfterData(Sender: TfrxComponent); begin // adet:=adet+1; //showmessage(adet); numbers[adet]:=; end; procedure PageFooter1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent); var katilan_sayisi:integer; x,x2,x3,x4 :integer; eslesti:integer; begin //showmessage(adet); memo26.text:=''; for …

Devamını Oku...

Fastreport memo.text convert islemleri IntToStr

Fastreport tasarımlarda memo değerini for döngüsü olmadan sırası ile artırmak Alta belirtilen kod ile memo.text for döngüsü gibi  kullanarak her seferinde +1 artıra bilirYapılması gerekenler Memo1OnAfterData olayına altta belirtilen kodları eklemek   var say :integer; //değişken oluştur begin say:=Int( say+1); //sayi her seferinde bir artır memo7.text:= IntToStr( say ) ; …

Devamını Oku...
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin