Oracle Database Yedekleme DataPump

Oracle Database Yedekleme DataPump

Oracle Database Yedekleme DataPump oluşturma ve yedekleme  (Export / İmport) ve Basit Export İmport komutları 

Oracle DataPump Oracle Database’ler için bir yedekleme aracıdır.Windows ve Lunix üzerinden komut satırına export için ”expdp” ve import için “impdp” komutları ile oracle databaselerinizi yedekleme ve geri yükleme işlemlerini yapa bilirsiniz.

Yedekleme işlemleri veritabanı üzerinde çalışır.Her hangi bir Clinet istemci tarfından başlatılsa bile oluşan yedek dosyası server üzerinde oluşur.Yedekleme Tablo,Schema vb. alanlar için genel yada sadeleştirebilir

Oracle Data yedekleme işlemleri her daim kendi üzerine yedek alınarak export edilir.Windows yada Lunix OS fark etmeksizin farklı bir noktaya export edilemez.
Oracle Datapump yedekleri export etmek için Clinet yada Oracle Home üzerinden başlatabilir.
Çalıştırıcı için SQL PLUS veya Oracle For Toad gibi yardımcı elemanlara ihtiyaç duyulmaksızın Windows için Komut Satırı Lunix için ise Open Terminal üzerinden çalıştıra bilir.

Data Pump üzerinden eport edilen veriler yada import yöntemi ile içeri atılan veriler komut satırında belirtilen dizinler üzerinde içe ve dışa aktarılır örnek bir dizin satırı ;

  • DROP DIRECTORY dizin_adi;
    CREATE OR REPLACE DIRECTORY
    dizin_adi AS
  • ‘c:’;   —Windows
  • ‘/opt/oracle/yedekler/’  —Linux
  •  GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dizin_adi TO oracle_kullanıcı_adi WITH GRANT OPTION;
  • GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dizin_adi TO oracle_kullanıcı_adi WITH GRANT OPTION; 

Özellikleri

Komutu AdıKomut Açıklaması
expdpExport Komutu
impdpİmport Komutu
hastane/hastane@orclKullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORTExport Dizini Adı
dumpfile=dba.dmpExport Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.logLog Dosyası
schemas=hastaneExport Edilen Schemas

 

Oracle Database Veri Sıkıştırma

Data Pump sıkıştırma özelliği versiyon olarak Oracle Database 10g Release 2 ve Oracle Database 11g için geçerlidir Yedekleme Oranları
Komut Satırı

Compression MetottuDump Orjinal BoyutuSıkıştırma SonrasıAzalma Yüzdesi
Compression=none2.500 MB2.500 MB%0
Compression=all2.500 MB530 MB% 78
gzip –cv1 oesh.dmp2.500 MB432 MB% 82,7
gzip –cv6 oesh.cmp2.500 MB345 MB% 86.2
gzip –cv9 oesh.dmp2.500 MB337 MB% 86,5
UNIX compress Oesh.dmp2.500 MB644 MB% 74.24

Datapump Database Full Export /Import

Komut Satırı
FULL parametresi, eksiksiz bir veritabanı dışa aktarmak için kullana bilirsiniz.Aktarım esnasında bir kullanıcı yada tekil bir tablo gibi değil; Full bir Database kapsayan tüm parametreleri kaspar.Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.

Komutu AdıKomut Açıklaması
expdpExport Komutu
impdpİmport Komutu
hastane/hastane@orclKullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORTExport Dizini Adı
dumpfile=dba.dmpExport Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.logLog Dosyası
full=YOracle bir bütün olarak eksiksiz export eder

Datapump Database Schema Export /Import

Komut Satırı
Schemas parametresi eski adı ile OWNER “sahip” , bir kullanıcın altında ki herşeyi eksiksiz bir veritabanı olarak, dışa aktarmak için kullanılır. Aktarım esnasında bir kullanıcı gibi davranıp sadece o kullanıcı export edecektir.Aslında o kullanıcın sahip olduğu herşeyi. Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.

Komutu AdıKomut Açıklaması
expdpExport Komutu
impdpİmport Komutu
hastane/hastane@orclKullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORTExport Dizini Adı
dumpfile=dba.dmpExport Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.logLog Dosyası
schemas=hastaneExport Edilen Schemas

Datapump Database Table Export /Import

Komut Satırı
Export yada import edilirken sadece tablo bazında işlem yapılacak ise,bu parametre ile export ve import kullanıla bilir. Aktarım esnasında bir bir yada birden fazla tabloyu export edecektir. Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.

Komutu AdıKomut Açıklaması
expdpExport Komutu
impdpİmport Komutu
hastane/hastane@orclKullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORTExport Dizini Adı
dumpfile=dba.dmpExport Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.logLog Dosyası
tables=tablo1,tablo2Export Edilen tablo adi

Datapump Database Dahil /Hariç Export /Import

Komut Satırı
Export yada import edilirken sadece bazı nesneler vb. sınırlama yapıla blir INCLUDE parametresi ile sadece belirli nesneler export yada import unu.yada EXCLUDE parametresi ile bunlar dısında kalan nesneleri export ve importunu sağlaya bilirsiniz. Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.

INCLUDE=TABLE,VIEW,PACKAGE:"LIKE '%API'"
or
INCLUDE=TABLE
INCLUDE=VIEW
INCLUDE=PACKAGE:"LIKE '%API'"

Birden fazla nesneyi like yada in komutları ile kullana bilirsiniz

Örnek Kod

EXCLUDE=SCHEMA:”LIKE ‘SYS%'” EXCLUDE=SCHEMA:”IN (‘OUTLN’,’SYSTEM’,’SYSMAN’,’FLOWS_FILES’,’APEX_030200′,’APEX_PUBLIC_USER’,’ANONYMOUS’)”

Komutu AdıKomut Açıklaması
expdpExport Komutu
impdpİmport Komutu
hastane/hastane@orclKullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORTExport Dizini Adı
dumpfile=dba.dmpExport Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.logLog Dosyası
tables=tablo1,tablo2Export Edilen tablo adi
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin