Delphi Sabit

Delphi cxGrid1ChartView1 Maneul Alan Ekleme

var aseries: TcxGridChartSeries;   cxGrid1ChartView1.ClearSeries; aseries := cxGrid1ChartView1.CreateSeries; cxGrid1ChartView1.DataController.RecordCount := 0; aseries.DisplayText := ‘Aylık Veri Bilgisi’; aseries.AddValue(25); aseries.AddValue(75); aseries.AddValue(15); cxGrid1ChartView1.Categories.Values[0] := ‘1. Ay Verisi’; cxGrid1ChartView1.Categories.Values[1] := ‘2. Ay Verisi’; cxGrid1ChartView1.Categories.Values[2] := ‘3. Ay Verisi’;

Devamını Oku...

Delphi Önemli Kısa Yollar

KOD BİÇİMLENDİRME Kodlar için hazırlanmış bazı basit kısa yollar <<<<<<<<<<<<<ÖNEMLİ>>>>>>>>>>>>>>>>> CTRL+SHIFT +H   “Komut Bilgi Penceresi” CTRL “Kod tanımına ulaşmak” CTRL+D “Otomatik Kod Hizalamak” CTRL+SHIFT +C  “Otomatik Sınıf Tanımlamak” <<<<<<<<<<<<<HİZALAMA>>>>>>>>>>>>>>>>> CTRL+SHIFT +I   “Birden fazla satırı  sağ kaydırmak için” CTRL+SHIFT +U  “Birden fazla satırı  sola kaydırmak için” CTRL+Y “Satırı Silmek” CTRL+T “Sağa …

Devamını Oku...

VCL DevExpress Özellikleri

DevEXpress Kullanılan bazı komutlar  cxGrid1DBTableView1.ApplyBestFit(); cxGrid de alanların otomatik ayarlanmaması,columlarının auto size özelliğini  cxGrid1DBTableView1.ClearItems;cxGrid1DBTableView1.DataController.CreateAllItems(); Query değiştirildiğinde grid kolonlarının oluşturulması   

Devamını Oku...

Delphi Nesneleri ve Özellikleri

TEdit Nesnesi Bilgi girişi yapılabilen nesnelerdir. AutoSelect TRUE ise tab tuşu ile focus yapıldığında edit içindeki bilgiyi seçili hale getirir. AutoSize TRUE ise edit içindeki yazının fontu değiştiğinde editin büyüklüğüde değişir. CanUndo TRUE ise önceki yazı geri alınabilir. CharCase Edit içindeki yazıları büyük, küçük harfli olması sağlanabilir. HideSelection TRUE ise …

Devamını Oku...

Delphi Oracle Bağlantı Cümlesi

delphi ile ODAC Connection  mod Kaynak Site:https://docs.devart.com/odac/work_net.htm try OraSession1.Server := 'kullanici_adi', OraSession1.Username := 'şifresi'; OraSession1.Password :='database_name'; OraSession1.Open(); except on E: Exception do ShowMessage('Erişim Rededildi / Olası Hata Kodu' + #13 + E.Message); end;

Devamını Oku...

Delphi Kısayollar

ESC ESC tuşu, tasarım modunda üst denetimi seçer.Seçili olan nesne bırakılır CTRL + D Kod blogları hizalama CTRL + Shift + K+M Tüm açık olan blogları kapatmak CTRL + Shift + K+ T Seçili blog bilgisini kapatmak Shift + Mouse Sol Tuş Shift tuşu + MOUSE sol tuşu kullanılarak birden …

Devamını Oku...
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin