SQL

Oracle ORA-00904: “WM_CONCAT”

ORA-00904: “WM_CONCAT”: invalid identifier  hatası alırsanız bu fonksiyona sahip  olmadığınız anlamına gelir. ilk olarak database bu fonkiyon mevcut mu kontrol edin   select * from all_objects where object_name='WM_CONCAT' SQL sonucun da  mevcut  değil ise tekrar oluştura bilirsiniz PUBLIC WM_CONCAT 13121 SYNONYM WMSYS WM_CONCAT 13120 FUNCTION WMSYS  kullanıcısını yeniden oluşturun $sqlplus …

Devamını Oku...

Meddata ISLEMYAPVIEWISTATISTIK scripti

Meddata hbysler için geçerli ISLEMYAPVIEWISTATISTIK sql scripti DROP VIEW HASTANE.ISLEMYAPVIEWISTATISTIK; /* Formatted on 2/10/2020 11:43:50 (QP5 v5.227.12220.39724) */ CREATE OR REPLACE FORCE VIEW HASTANE.ISLEMYAPVIEWISTATISTIK ( HASTANE_NO, TARIH, KURUM_ADI, DOSYA_NO, PROTOKOL_NO, UCRETI, ODENEN, KALAN, KODU, GRUP_KODU, DR, DRYUZDESI, DR2, DRYUZDESI2, DRPAYI, DRPAYI2, ISTEK_NO, MALZEME_KODU, ISLEM, KONS, KURUM_NO, BOLUM, DRADI1, DRADI2, TARIH2, …

Devamını Oku...

Oracle Mükerrer Kayıt Bulma ve Silme

Oracle veri-tabanın da her hangi bir verini mükerrer çift olup olmadığını  sorgulamak için  alta benzer sorguları kendi verileri nize göre kontrol edebilirsiniz select tc_kimlik_no ,count(*) from kimlik group by tc_kimlik_no having count(*)>1; Yukarıdaki SQL ile kimlik tablosunda aynı tc_kimlik_no  olan hastaları listeliye bilirsiniz Önemli olan burda asıl kayıtları bırakıp mükerrer …

Devamını Oku...

Oracle Database Sıfırlama SQL

Bu kod ile oracle üzerinde belirli bir “OWNER”  üzerindeki  istenen şartları sağlayan tablolar için truncate sıfırlama yapıla bilir Şart olarak Hastane kullanıcı altında dosya,dosya_no,protokol,protokol_no ve istek_no alanları mevcut ise silinmesi için koda dahil eder [cc lang=”sql” tab_size=”2″ lines=”40″ width=”100%” heigth=’100%’] select ‘TRUNCATE TABLE ‘|| A.TABLE_NAME ||’;COMMIT;’ SQL from all_tab_columns a where a.owner=’HASTANE’ and …

Devamını Oku...

Oracle For Döngüsü Örnek

Oracle veri tabanın da SQL ve yada PL-SQL de kullanmak için örnek For döngüsü FOR i IN 1..80 LOOP insert into analiz1 (sayi) values (i); END LOOP; end ;

Devamını Oku...

TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1

Meddata teletip için gerekli güncel Triger bilgisi CREATE OR REPLACE TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1 AFTER INSERT OR UPDATE ON MEDDATAPACS.STUDIES FOR EACH ROW DECLARE ISTEK_NO1 NUMBER; BEGIN IF UPDATING THEN IF (IS_NUMBER (:OLD.ACCESSIONNUMBER) = 1) THEN UPDATE HASTANE.RAD_SONUC SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID WHERE ISTEK_NO = :OLD.ACCESSIONNUMBER; UPDATE HASTANE.ISTEKMAIN SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID …

Devamını Oku...

Meddata 2 Kurum Arası Ücret Kıyaslama

Belirtilen sorgu ile Meddata yer alan iki kurum arasında ücret bazlı kıyaslama yapıla bilir :birincikurum_kodu kiyaslamak istediginiz birinci kurumun kodu :karsilacak_kurum_kodu kiyaslamak istediginiz ikinci kurumun kodu :bastar Sorgu için gelen hastalarin baslangiç tarihi :bittar Sorgu için gelen hastalarin bitis tarihi   SELECT IT.ISLEM, IY.UCRETI “Seçilen Kurum Tutari”, (SELECT NVL (IK2.FARK, …

Devamını Oku...

Meddata Login Kullanıcı Oluşturma

Meddata hbyslerde geçerli LOGIN tablosuna bakarak Oracle Userleri oluşturan kod /*login tablosun bakarak kullanıcı isimleri alınır ve oracle user ve sifre oluşturulur */ select 'create user'||' '|| loginame ||' ' ||'identified by'||' '|| loginame||';' from login; Login tablosuna bakarak kullanıcılara grant yetkileri verme select 'grant doktor,idareci,connect,dba to '||' '|| loginame||';' …

Devamını Oku...

Oracle PL-SQL For Kullanımı

Oracle üzerinden sorgular için geliştirilmiş PL-SQL For komutu DECLARE deger NUMBER; –degisken tanimlama BEGIN FOR deger IN 10 .. 22 –donguyu 10 dan baslatip 22 kadar döndürme LOOP DBMS_OUTPUT.put_line (‘deger: ‘ || deger); –Her dondugunde islenecek kod blogu END LOOP; END;

Devamını Oku...

Oracle ANALYZE Değerlerini Silme

Oracle için ANALYZE istatiksel verilerini silerek hızlandırma yapabilirsiniz SELECT ‘ANALYZE table ‘ || table_name || ‘ DELETE STATISTICS;’ SQL FROM all_tab_columns WHERE owner = ‘HASTANE’ GROUP BY table_name; /*hastane kullanıcı altında ki tüm tabloları komut ile birleştiriyoruz*/ ANALYZE TABLE tablo_adi DELETE STATISTICS; /*Örnek Tablo analiz değerleri silme kodu*/ ANALYZE TABLE …

Devamını Oku...
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin