Oracle Database Yedekleme DataPump (Export / İmport) ve Basit Export İmport


DataPump Nedir

Oracle DataPump Oracle Database’ler için bir yedekleme aracıdır.Windows ve Lunix üzerinden komut satırına export için ”expdp” ve import için “impdp” komutları ile oracle databaselerinizi yedekleme ve geri yükleme işlemlerini yapa bilirsiniz.

Yedekleme işlemleri veritabanı üzerinde çalışır.Her hangi bir Clinet istemci tarfından başlatılsa bile oluşan yedek dosyası server üzerinde oluşur.Yedekleme Tablo,Schema vb. alanlar için genel yada sadeleştirebilir

DataPump Özellikleri

Oracle Data yedekleme işlemleri her daim kendi üzerine yedek alınarak export edilir.Windows yada Lunix OS fark etmeksizin farklı bir noktaya export edilemez.
Oracle Datapump yedekleri export etmek için Clinet yada Oracle Home üzerinden başlatabilir.
Çalıştırıcı için SQL PLUS veya Oracle For Toad gibi yardımcı elemanlara ihtiyaç duyulmaksızın Windows için Komut Satırı Lunix için ise Open Terminal üzerinden çalıştıra bilir.

Oracle DIRECTORY “Dizin” Oluşturma

Data Pump üzerinden eport edilen veriler yada import yöntemi ile içeri atılan veriler komut satırında belirtilen dizinler üzerinde içe ve dışa aktarılır örnek bir dizin satırı ;
DROP DIRECTORY dizin_adi;
CREATE OR REPLACE DIRECTORY
dizin_adi AS
'c:'; ---Windows
'/opt/oracle/yedekler/' ---Linux
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dizin_adi TO oracle_kullanıcı_adi WITH GRANT OPTION;
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dizin_adi TO oracle_kullanıcı_adi WITH GRANT OPTION;

DataPump Export İşlemleri

Komut Satırı

Özellikleri
Komutu Adı Komut Açıklaması
expdp Export Komutu
impdp İmport Komutu
hastane/hastane@orcl Kullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORT Export Dizini Adı
dumpfile=dba.dmp Export Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.log Log Dosyası
schemas=hastane Export Edilen Schemas

Oracle Database Veri Sıkıştırma

Data Pump sıkıştırma özelliği versiyon olarak Oracle Database 10g Release 2 ve Oracle Database 11g için geçerlidir Yedekleme Oranları
Komut Satırı

Compression Metottu Dump Orjinal Boyutu Sıkıştırma Sonrası Azalma Yüzdesi
Compression=none 2.500 MB 2.500 MB %0
Compression=all 2.500 MB 530 MB % 78
gzip –cv1 oesh.dmp 2.500 MB 432 MB % 82,7
gzip –cv6 oesh.cmp 2.500 MB 345 MB % 86.2
gzip –cv9 oesh.dmp 2.500 MB 337 MB % 86,5
UNIX compress Oesh.dmp 2.500 MB 644 MB % 74.24

Datapump Database Full Export /Import

Komut Satırı
FULL parametresi, eksiksiz bir veritabanı dışa aktarmak için kullana bilirsiniz.Aktarım esnasında bir kullanıcı yada tekil bir tablo gibi değil; Full bir Database kapsayan tüm parametreleri kaspar.Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.
Komutu Adı Komut Açıklaması
expdp Export Komutu
impdp İmport Komutu
hastane/hastane@orcl Kullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORT Export Dizini Adı
dumpfile=dba.dmp Export Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.log Log Dosyası
full=Y Oracle bir bütün olarak eksiksiz export eder

Datapump Database Schema Export /Import

Komut Satırı
Schemas parametresi eski adı ile OWNER "sahip" , bir kullanıcın altında ki herşeyi eksiksiz bir veritabanı olarak, dışa aktarmak için kullanılır. Aktarım esnasında bir kullanıcı gibi davranıp sadece o kullanıcı export edecektir.Aslında o kullanıcın sahip olduğu herşeyi. Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.
Komutu Adı Komut Açıklaması
expdp Export Komutu
impdp İmport Komutu
hastane/hastane@orcl Kullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORT Export Dizini Adı
dumpfile=dba.dmp Export Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.log Log Dosyası
schemas=hastane Export Edilen Schemas

Datapump Database Table Export /Import

Komut Satırı
Export yada import edilirken sadece tablo bazında işlem yapılacak ise,bu parametre ile export ve import kullanıla bilir. Aktarım esnasında bir bir yada birden fazla tabloyu export edecektir. Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.
Komutu Adı Komut Açıklaması
expdp Export Komutu
impdp İmport Komutu
hastane/hastane@orcl Kullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORT Export Dizini Adı
dumpfile=dba.dmp Export Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.log Log Dosyası
tables=tablo1,tablo2 Export Edilen tablo adi

Datapump Database Dahil /Hariç Export /Import

Komut Satırı
Export yada import edilirken sadece bazı nesneler vb. sınırlama yapıla blir INCLUDE parametresi ile sadece belirli nesneler export yada import unu.yada EXCLUDE parametresi ile bunlar dısında kalan nesneleri export ve importunu sağlaya bilirsiniz. Alta belirtilen örnek,export /import sözdiziminin bir örneğidir.
 • Örnek Kod
  INCLUDE=TABLE,VIEW,PACKAGE:"LIKE '%API'" or

  INCLUDE=TABLE
  INCLUDE=VIEW
  INCLUDE=PACKAGE:"LIKE '%API'"
 • Birden fazla nesneyi like yada in komutları ile kullana bilirsiniz

 • Örnek Kod
  EXCLUDE=SCHEMA:"LIKE 'SYS%'" EXCLUDE=SCHEMA:"IN ('OUTLN','SYSTEM','SYSMAN','FLOWS_FILES','APEX_030200','APEX_PUBLIC_USER','ANONYMOUS')"
Komutu Adı Komut Açıklaması
expdp Export Komutu
impdp İmport Komutu
hastane/hastane@orcl Kullanıcı Adı / Şifre @ Tns Adı
directory=MEDDATA_EXPORT Export Dizini Adı
dumpfile=dba.dmp Export Edilen Dosya Adı
logfile=dba_datapump.log Log Dosyası
tables=tablo1,tablo2 Export Edilen tablo adi

data pump nedir

data pump

data pump export

data_pump_dir

data pump import

data pump in oracle 11g

data pump in oracle

data pump directory

data_pump_dir location

data pump export/import

Bizi Takip Edin :