Meddata Medikal Yatış Gün doktor göre SQL

Meddata hbys için medikal yatışlarda ki gün ,doktor kurum bilgisine ait SQL içerir

				
					/* Formatted on 01/11/2019 11:10:00 (QP5 v5.227.12220.39724) */
SELECT kk.adi || ' ' || kk.soyadi hasta,
pp.protokol_no protokol,
(SELECT kurum_adi
FROM kurum
WHERE kurum_no = pp.kurum_no)
kurum,
(SELECT bolum_adi
FROM bolum
WHERE bolum = pp.bolum)
Poliklinik,
(SELECT adi_soyadi
FROM dradi
WHERE dr_kodu = pp.dr_kodu)
doktor,
(SELECT TRUNC (
TO_DATE (PP.CTARIH, 'dd.mm.yyyy')
- TO_DATE (pp.gtarih, 'dd.mm.yyyy'))
FROM DUAL)
gun
FROM protokol pp, kimlik kk
WHERE pp.paket = 'N'
AND PP.HASTA_A_Y = 2
AND pp.gtarih BETWEEN :bastar AND :bittar
AND pp.dosya_no = kk.dosya_no
 
				
			

hakkında admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir