MED IST Column ve Function Kodları

Med İstatistik exe için gerek duyulan alan,fonksiyon kodlarını içeren SQL bilgisi

				
					/* Formatted on 3/01/2023 13:43:27 (QP5 v5.388) */
ALTER TABLE ISLEMYAPYEDEK
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE YATAN
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE PROTOKOL
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE KURUM
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE LABGRUP
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE ANAKURUM
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE ISLEMDRY
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE ISLEMYAPTETKIK
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE DRADI
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE ISLEMYAP
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE ISLEMTIPI
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE ISLEMKURUM
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE BOLUM
  ADD MALZEME_HAK_ORANI NUMBER;

ALTER TABLE CIRO_KATSAYI
  ADD KAT_SAYI NUMBER;

ALTER TABLE BOLUM
  ADD MED_IST VARCHAR2 (20 BYTE);

ALTER TABLE BOLUM_AUDIT
  ADD MED_IST VARCHAR2 (20 BYTE);

ALTER TABLE LABGRUP
  ADD MED_IST VARCHAR2 (20 BYTE);

ALTER TABLE KURUM
  ADD MED_IST VARCHAR2 (20 BYTE);

ALTER TABLE SERVISLER
  ADD MED_IST VARCHAR2 (20 BYTE);


CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_FARKTOPLAMINI_GETIR (
  D_NO  IN NUMBER,
  P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  TOPLAM  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO TOPLAM
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A, HASTANE.ISLEMTIPI B
   WHERE   A.DOSYA_NO = D_NO
      AND A.PROTOKOL_NO = P_NO
      AND A.KODU = B.KODU(+)
      AND a.fatura_tipi IN (1, 3);

  RETURN (TOPLAM);
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_kurum_tutarini_getir (
  D_NO  IN NUMBER,
  P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  borctoplam  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO borctoplam
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A
   WHERE A.DOSYA_NO = D_NO AND A.PROTOKOL_NO = P_NO AND a.fatura_tipi = 0;

  RETURN (borctoplam);
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_borcunu_getir (D_NO  IN NUMBER,
                              P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  borctoplam  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO borctoplam
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A
   WHERE A.DOSYA_NO = D_NO AND A.PROTOKOL_NO = P_NO;

  RETURN (borctoplam);
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_BORC_TOPLAMINI_GETIR (
  D_NO  IN NUMBER,
  P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  TOPLAM  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO TOPLAM
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A, HASTANE.ISLEMTIPI B
   WHERE   A.DOSYA_NO = D_NO
      AND A.PROTOKOL_NO = P_NO
      AND A.KODU = B.KODU(+)
      AND A.ODEME IN (0, 1);

  RETURN (TOPLAM);
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_farkini_getir (D_NO  IN NUMBER,
                              P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  borctoplam  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO borctoplam
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A
   WHERE A.DOSYA_NO = D_NO AND A.PROTOKOL_NO = P_NO AND a.fatura_tipi = 1;

  RETURN (borctoplam);
END;
/


CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_ekstra_farkini_getir (
  D_NO  IN NUMBER,
  P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  borctoplam  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO borctoplam
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A
   WHERE A.DOSYA_NO = D_NO AND A.PROTOKOL_NO = P_NO AND a.fatura_tipi = 3;

  RETURN (borctoplam);
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION HASTANE.HASTANIN_ODEME_TOPLAMINI_GETIR (
  D_NO  IN NUMBER,
  P_NO  IN NUMBER)
  RETURN NUMBER
IS
  TOPLAM  NUMBER;
BEGIN
  SELECT NVL (SUM (A.UCRETI), 0)
   INTO TOPLAM
   FROM HASTANE.ISLEMYAP A, HASTANE.ISLEMTIPI B
   WHERE   A.DOSYA_NO = D_NO
      AND A.PROTOKOL_NO = P_NO
      AND A.KODU = B.KODU(+)
      AND A.ODEME = 1;

  RETURN (TOPLAM);
END;
/

				
			

hakkında admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir