Flaş Haber

Fatura Tablosu için KDV Trigeri

				
					CREATE OR REPLACE TRIGGER "HASTANE"."EFATURA8"
BEFORE INSERT OR UPDATE
ON HASTANE.faturadetail
REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD
FOR EACH ROW
BEGIN
if (:new.toplam_f>0) AND (:new.kdv_ORANI=8) and (:new.fatura_grubu<>24) then
:new.kdv_tutari:=round((((:new.toplam_f*8/100))),2);
end if;
if (:new.toplam_f=0) and (:new.birim_f=0) then
:new.kdv_tutari:=0;

end if;
END;
/
				
			
Eski hastaları düzeltme kodu
				
					update faturadetail 
a set 
A.KDV_TUTARI=round((((toplam_f*8/100))),2)
 where  
a.toplam_f>0 
and a.kdv_ORANI=8 
and a.fatura_grubu<>24 
and KDV_TUTARI=0
//Tek fatura üzerinden gidilmek istenirse 
and  fatura_no='2020000000003' 
				
			

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin