10 gün geçtiğinde Veri Girişini Engelleyen Triger

Hastanın geliş Tarihi 10 gün geçtiyse ve ilgili protokole veri girişi engellenmek istiyorsa alta belirtilen triger kullanıla bilir

 

 

				
					CREATE OR REPLACE TRIGGER hastane.islemyap10Gun
BEFORE INSERT ON hastane.islemyap
FOR EACH ROW
DECLARE
  guncel_tarih DATE;
  gelis_tarihi Date;
BEGIN
  SELECT SYSDATE INTO guncel_tarih FROM dual;
  SELECT gtarih INTO gelis_tarihi FROM hastane.protokol where protokol_no=:new.protokol_no; 
  
  IF (guncel_tarih - gelis_tarihi) > 10 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Geliş tarihi 10 gün geçmiş!.Kısıtlandı.Bilgi İşlem ile Görüşünün');
   END IF;
END;
/
				
			

hakkında admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir