Neler Yeni !
Ana Sayfa / Meddata / TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1

TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1

Meddata teletip için gerekli güncel Triger bilgisi


/* Formatted on 01/11/2019 11:57:38 (QP5 v5.227.12220.39724) */
CREATE OR REPLACE TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1
   AFTER INSERT OR UPDATE
   ON MEDDATAPACS.STUDIES
   FOR EACH ROW

DECLARE
   ISTEK_NO1   NUMBER;
BEGIN
   IF UPDATING
   THEN
      IF (IS_NUMBER (:OLD.ACCESSIONNUMBER) = 1)
      THEN
         UPDATE HASTANE.RAD_SONUC
            SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID
          WHERE ISTEK_NO = :OLD.ACCESSIONNUMBER;

         UPDATE HASTANE.ISTEKMAIN
            SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID
          WHERE ISTEK_NO = :OLD.ACCESSIONNUMBER;
      ELSE
         UPDATE HASTANE.RAD_SONUC
            SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID
          WHERE ROWID1 = :OLD.ACCESSIONNUMBER;

         SELECT ISTEK_NO
           INTO ISTEK_NO1
           FROM HASTANE.ISLEMYAP
          WHERE ROWID1 = :OLD.ACCESSIONNUMBER;

         UPDATE HASTANE.ISTEKMAIN
            SET IMAGENO = :OLD.STUDYUID
          WHERE ISTEK_NO = ISTEK_NO1;
      END IF;
   ELSIF INSERTING
   THEN
      UPDATE MEDDATAPACS.APPLYTABLE
         SET TAMAM = 'T'
       WHERE ACCESS_ID = :NEW.ACCESSIONNUMBER;      UPDATE HASTANE.ISLEMYAP
         SET IMAGENO = :NEW.STUDYUID
       WHERE ROWID1 = :NEW.ACCESSIONNUMBER;      INSERT INTO MEDDATAPACS.KOS_LIST (STUDYUID, TARIH, ACCESS_NO)
           VALUES (:NEW.STUDYUID, SYSDATE, :NEW.ACCESSIONNUMBER);      IF (IS_NUMBER (:NEW.ACCESSIONNUMBER) = 1)
      THEN
         UPDATE HASTANE.RAD_SONUC
            SET IMAGENO = :NEW.STUDYUID
          WHERE ISTEK_NO = :NEW.ACCESSIONNUMBER;

         UPDATE HASTANE.ISTEKMAIN
            SET IMAJDURUM = 12, IMAGENO = :NEW.STUDYUID
          WHERE ISTEK_NO = :NEW.ACCESSIONNUMBER;
      ELSE
         UPDATE HASTANE.RAD_SONUC
            SET IMAGENO = :NEW.STUDYUID
          WHERE ROWID1 = :NEW.ACCESSIONNUMBER;

         BEGIN
            SELECT ISTEK_NO
              INTO ISTEK_NO1
              FROM HASTANE.ISLEMYAP
             WHERE ROWID1 = :NEW.ACCESSIONNUMBER;
         EXCEPTION
            WHEN NO_DATA_FOUND
            THEN
               ISTEK_NO1 := NULL;
         END;

         IF NOT (ISTEK_NO1 IS NULL)
         THEN
            UPDATE HASTANE.ISTEKMAIN
               SET IMAJDURUM = 12, IMAGENO = :NEW.STUDYUID
             WHERE ISTEK_NO = ISTEK_NO1;
         END IF;
      END IF;
   END IF;
END;
/

Diğer Makaleler

Oracle Database Sıfırlama SQL

Bu kod ile oracle üzerinde belirli bir “OWNER”  üzerindeki  istenen şartları sağlayan tablolar için truncate …

Meddata Kasa Kapatma Hatası

Meddata programında kasa kapat çalışmıyorsa çözüm olarak aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz İlgili kasa numarasına ait KASADOVIZ tablosunda …

Oracle For Döngüsü Örnek

Oracle veri tabanın da SQL ve yada PL-SQL de kullanmak için örnek For döngüsü BEGIN …

Meddata Exeleri için Robocopy Uygulaması

Ağ paylaşımı ile EXE dağıtan yapılar için hazırlanmış kalıp dosyası Düzenlenmiş Bat Dosyasını hedef olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir