İlaç Raporu Teşhis Tanı Listesi


06.12.2011 tarihinden itibaren medula hastane rapor kayıtlarında, mevzuat birimince belirlenen kurallara istinaden,gönderilen teşhiş kodları ve tanı kodlarının uyumluluğu kontrol edilecektir


Beraber gönderilebilecek teşhiş ve tanı kodlarının güncel listesi aşağıda belirtilmiştir.


Son kolondaki SADECE_ALT_KIRILIMLAR verisi “E” olan kayıtların tanı kodlarının sadece alt kırılımları gönderilebilmekte, tanı kodunun kendisi gönderilememektedir.

Rapor kayıt işlemlerinde “20” „li teşhis kodları için ICD-10 kodu sağlık tesisinin beyanına esastır
TESHIS KODU TESHIS ADI TANI KODU TANI ADI ALT KIRILIM
101.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0)A15Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmışEVET
101.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0)A16Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamışEVET
101.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0)A17Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamışEVET
101.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0)A18Organların tüberkülozu, diğerEVET
101.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0)A19Miliyer tüberkülozEVET
101.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0)P37.0Konjenital tüberkülozHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C00Dudak malign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C01Dil kökü malign neoplazmlarıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C02Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarınınEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C03Diş eti malign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C04Ağız tabanı malign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C05Damak malign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C06Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarınınEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C07Parotis bezi malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C08Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamışEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C09Tonsil malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C10Orofarinks malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C11Nazofarinks malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C12Priform sinüsün malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C13Hipofarinks malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C14Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer veEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C15Özefagus malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C16Mide malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C17İnce bağırsak malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C18Kolon malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C19Rektosigmoid bileşim malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C20Rektum malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C21Anüs ve anal kanal malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C22Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C23Safra kesesi malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C24Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerinEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C25Pankreas malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C26Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerinEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C30Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C31Aksesuar sinüslerin malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C32Larinks malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C33Trakea malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C34Bronş ve akciğer malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C37Timus malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C38Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C39Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı,EVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C40Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C41Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış EVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C43Deri malign melanomuEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C44Derinin diğer malign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C45MezotelyomaEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C46Kaposi sarkomuEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C47Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C48Retroperiton ve periton malign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C49Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C50Meme malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C51Vulva malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C52Vajina malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C53Serviks uteri malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C54Korpus uteri malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C55Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısımHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C56Over malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C57Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C58Plasenta malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C60Penis malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C61Prostat malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C62Testis malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C63Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C64Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariçHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C65Renal pelvis malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C66Üreter malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C67Mesane malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C68İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C69Göz ve adneks malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C70Meninks malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C71Beyin malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C72Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğerEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C73Tiroid bez malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C74Adrenal bez malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C75Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C76Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerinEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C77Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamışEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C78Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C79Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerinEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C80Malign neoplazm, bölge belirtilmemişHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C81Hodgkin hastalığıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C82Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfomaEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C83Yaygın non-Hodgkin lenfomaEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C84Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalarEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C85Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tiplerEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C88Malign immünoproliferatif hastalıklarEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C90Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlarEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C91Lenfoid lösemiEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C92Myeloid lösemiEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C93Monositik lösemiEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C94Lösemiler diğer, özel hücre tipliEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C95Lösemi, tanımlanmamış hücre tipliEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C96Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları EVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)C97Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D00Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mideEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D01Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarınınEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D02Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sistemininEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D03Melanoma in situEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D04Karsinoma in situ, deriEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D05Karsinoma in situ, memeEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D06Karsinoma in situ, serviks uteriEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D07Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organlarınEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D09Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerininEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D10Ağız ve farinks benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D11Majör tükrük bezleri benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D12Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D13Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D14Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D15Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organlarınEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D16Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D17Benign lipomatöz neoplazmEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D18Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerdeEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D19Mezotelyal doku benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D20Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D21Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D22Melanositik nevüsEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D23Derinin diğer benign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D24Meme benign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D25Uterusun leiomiyomasıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D26Uterus diğer benign neoplazmlarıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D27Over benign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D28Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarınınEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D29Erkek genital organlarının benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D30Üriner organların benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D31Göz ve adnekslerin benign neoplazmı EVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D32Meninks benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D33Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D34Tiroid bez benign neoplazmıHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D35Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerinEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D36Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerinEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D37Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D38Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsizEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D39Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D40Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D41İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D42Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D43Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D44Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D45Polisitemia veraHAYIR
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D46Myelodisplastik sendromlarEVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D47Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı EVET
202.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48)D48Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerinEVET
302.00.1 ---> Kserostomi
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N01Hızlı ilerleyen nefritik sendromEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N02Tekrarlayan ve inatçı hematüriEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N03Kronik nefritik sendromEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N04Nefrotik sendromEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N05Nefritik sendrom, tanımlanmamışEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N06İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ileEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N07Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamışEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N08Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, tanımlanmamışEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N11Kronik tübülo-interstisyel nefritEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N15Renal tübülo-interstisyel hastalıklar, diğerEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N16Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N18Kronik böbrek yetmezliğiEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N19Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamışHAYIR
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N25Renal tübüler fonksiyonun harabiyeti sonucu oluşan bozukluklarEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N26Kontrakte böbrek, tanımlanmamışHAYIR
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N27Küçük böbrek, nedeni bilinmeyenEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N28Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamışEVET
403.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11) (N15-N16)(N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)N29Böbrek ve üreter bozuklukları, tanımlanmamışEVET
503.01 - Organ ve Doku Nakli (Z94)(Y83.0)Y83.0Bütün organ nakilli cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyonHAYIR
503.01 - Organ ve Doku Nakli (Z94)(Y83.0)Z94Organ ve doku nakilleriEVET
604.01 - Kalp Yetmezligi(I50)I50Kalp yetmezliğiEVET
704.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)I20Angina pektorisHAYIR
704.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)I25Kronik iskemik kalp hastalığıHAYIR
704.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)Z95.1Aortakoroner bypass greftiHAYIR
704.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)Z95.5Koroner anjioplasti implant ve greftiHAYIR
704.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)Z95.8Kalp ve damar implant ve greftleri, diğerHAYIR
704.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9)Z95.9Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamışHAYIR
804.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul.I20Angina pektorisEVET
804.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul.I25Kronik iskemik kalp hastalığıEVET
804.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul.Z95.1Aortakoroner bypass greftiHAYIR
804.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul.Z95.5Koroner anjioplasti implant ve greftiHAYIR
804.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul.Z95.8Kalp ve damar implant ve greftleri, diğerHAYIR
804.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul.Z95.9Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamışHAYIR
1004.03 - Disritmiler(I44-I45)(I47- I49)I44Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğuEVET
1004.03 - Disritmiler(I44-I45)(I47- I49)I45İleti bozuklukları diğerEVET
1004.03 - Disritmiler(I44-I45)(I47- I49)I47Paroksismal taşikardiEVET
1004.03 - Disritmiler(I44-I45)(I47- I49)I48Atrial fibrilasyon ve flutterHAYIR
1004.03 - Disritmiler(I44-I45)(I47- I49)I49Kardiyak aritmiler, diğerEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8G46Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamışEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I63Serebral enfarktüsEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I65Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle EVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I66Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayanEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I67Serebrovasküler hastalıklar, diğerEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I68Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamışEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I69Serebrovasküler hastalık sekeliEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I70AterosklerozEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I71.2Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I71.4Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I71.6Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I71.9Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I72Anevrizmalar, diğerEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I73.1Tromboanjitis obliterans [Buerger]HAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I73.8Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmışHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I73.9Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamışHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I74Arteriyel embolizm ve trombozEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I77Arterler ve arteriollerin diğer bozukluklarıEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I79.0Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerdeHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I79.2Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I82Venöz emboli ve tromboz diğerEVET
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I83.0Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserliHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I83.2Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleriHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I85.9Özefagus varisleri, kanamasızHAYIR
1104.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I8I87Venlerin diğer bozuklukları EVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.G46Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamışEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I63Serebral enfarktüsEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I65Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle EVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I66Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayanEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I67Serebrovasküler hastalıklar, diğerEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I68Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamışEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I69Serebrovasküler hastalık sekeliEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I70AterosklerozEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I71.2Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I71.4Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I71.6Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I71.9Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızınHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I72Anevrizmalar, diğerEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I73.1Tromboanjitis obliterans [Buerger]HAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I73.8Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmışHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I73.9Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamışHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I74Arteriyel embolizm ve trombozEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I77Arterler ve arteriollerin diğer bozukluklarıEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I79.0Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerdeHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I79.2Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I82Venöz emboli ve tromboz diğerEVET
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I83.0Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserliHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I83.2Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleriHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I85.9Özefagus varisleri, kanamasızHAYIR
1204.04.1 Tıkayıcı per. arter has. veya iskemik inme de klopidogrel kul.I87Venlerin diğer bozuklukları EVET
1304.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)I10Esansiyel (primer) hipertansiyonHAYIR
1304.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)I11Hipertansif kalp hastalığıEVET
1304.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)I12Hipertansif böbrek hastalığıEVET
1304.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)I13Hipertansif kalp ve böbrek hastalığıEVET
1304.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15)I15Sekonder hipertansiyonEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q20Kalp odacıkları ve bağlantılarının konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q21Kardiak septanın konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q22Pulmoner ve trikuspid kapakların konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q23Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q24Kalbin diğer konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q25Büyük arterlerin konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q26Büyük venlerin konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q27Periferik vasküler sistemin diğer konjenital malformasyonlarıEVET
1404.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28)Q28Dolaşım sisteminin diğer konjenital malformasyonlarıEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I05Romatizmal mitral kapak hastalığıEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I06Romatizmal aort kapağı hastalıklarıEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I07Romatizmal trikuspid kapak hastalıklarıEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I08Birden fazla kapak hastalıklarıEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I34Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayanEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I35Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayanEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I36Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayanEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I37Pulmoner kapak bozukluklarıEVET
1504.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08)I39Endokardit, kapak tanımlanmamışEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I05Romatizmal mitral kapak hastalığıEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I06Romatizmal aort kapağı hastalıklarıEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I07Romatizmal trikuspid kapak hastalıklarıEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I08Birden fazla kapak hastalıklarıEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I34Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayanEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I35Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayanEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I36Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayanEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I37Pulmoner kapak bozukluklarıEVET
1604.07.1 - Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda klopidogrel kul.I39Endokardit, kapak tanımlanmamışEVET
1704.08 - Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi(E78)E78Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemilerEVET
1804.09 - Kardiyomyopati(I42-I43)I42KardiyomiyopatiEVET
1804.09 - Kardiyomyopati(I42-I43)I43Kardiyomiyopati, tanımlanmamışEVET
1904.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2)I27.0Primer pulmoner hipertansiyonHAYIR
1904.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2)I27.2Kifoskolyotik kalp hastalığıHAYIR
2004.11 - Reynaud Hastaligi(I73.0)I73.0Raynaud sendromuHAYIR
2104.12 - Pulmoner Tromboemboli(I26)I26Pulmoner embolizmEVET
2205.01 - Astim(J45)J45AstımEVET
2305.02 - Kronik Obstruktif Akciger Hastaliklari(J43- J44)J43AmfizemEVET
2305.02 - Kronik Obstruktif Akciger Hastaliklari(J43- J44)J44Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğerEVET
2405.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1)J84İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer EVET
2405.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1)J98.2İntersitisyel amfizemHAYIR
2405.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1)J99.0Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaHAYIR
2405.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1)J99.1Romatoid akciğer hastalığı (M05.1†)HAYIR
2505.04 - Bronsektazi(J47)J47BronşiektaziHAYIR
2605.05 -Akciger Kisthidatigi(B67.1)B67.1Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu HAYIR
2706.01 - Hepatit B Gastro(B18.1)B18.1Kronik viral hepatit B, delta ajansızHAYIR
2806.01.1 6.1.1 Hepatit B veya Kronik Hepatit D de (Gastro/Enfeksiyon)İnterferon kul...(B18.0) (B18.1)B18.0Kronik viral hepatit B, delta ajanlıHAYIR
2806.01.1 6.1.1 Hepatit B veya Kronik Hepatit D de (Gastro/Enfeksiyon)İnterferon kul...(B18.0) (B18.1)B18.1Kronik viral hepatit B, delta ajansızHAYIR
3106.02 - Hepatit C Gastro(B18.2)B18.2Kronik viral hepatit CHAYIR
3206.02.1 - Hepatit C (Gastro/Enfeksiyon)-Akut(B18.2)B18.2Kronik viral hepatit CHAYIR
3306.02.2 -Hepatit C (Gastro/Enfeksiyon)-Kronik Genotip 1 ve 4(B18.2)B18.2Kronik viral hepatit CHAYIR
3406.02.3 - Hepatit C (Gastro/Enfeksiyon)-Kronik Genotip 2 veya 3(B18.2)B18.2Kronik viral hepatit CHAYIR
3506.03 - Hepatit D Gastro(B18.0)B18.0Kronik viral hepatit B, delta ajanlıHAYIR
3606.04 - Otoimmun Hepatit Gastro(K75.4)K75.4Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
3706.05 - Ailevi Akdeniz Atesi (FMF)(E85.0)E85.0Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayanHAYIR
3806.06 - Inflamatuvar Bagirsak Hastaliklari(K50-K52)K50Crohn hastalığı [regional enterit]EVET
3806.06 - Inflamatuvar Bagirsak Hastaliklari(K50-K52)K51Ülseratif kolitEVET
3806.06 - Inflamatuvar Bagirsak Hastaliklari(K50-K52)K52Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolitEVET
3906.06.1 - (Eski Kodu=06.18) Crohn hastalığı (Adalimumab ve İnfliksimab kullanımı için 11.03.2011 öncesi rapor)
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K70.3Karaciğer alkolik sirozuHAYIR
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K70.4Alkolik karaciğer yetmezliğiHAYIR
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K70.9Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamışHAYIR
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K71Toksik karaciğer hastalığıEVET
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K72Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflanmamışEVET
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K73Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamışEVET
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K74Karaciğer fibroz ve sirozuEVET
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K75Enflamatuvar karaciğer hastalıkları, diğerEVET
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K76Karaciğerin diğer hastalıklarıEVET
4006.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77)K77Karaciğer hastalığı, tanımlanmamışEVET
4106.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar(T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)T28.0Ağız ve farenks yanığıHAYIR
4106.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar(T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)T28.1Özefagus yanığıHAYIR
4106.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar(T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)T28.2Beslenme yolu diğer kısımlarının yanığıHAYIR
4106.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar(T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)T28.5Ağız ve farenks korozyonlarıHAYIR
4106.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar(T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)T28.6Özefagus korozyonlarıHAYIR
4106.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar(T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)T28.7Beslenme yolunun diğer kısımlarının korozyonlarıHAYIR
4206.09 - Wilson Hastaligi(E83.0)E83.0Bakır metabolizması bozukluklarıHAYIR
4306.10 - Ekzokrin pankreas bozukluklari(K86)K86Pankreasın diğer hastalıklarıHAYIR
4407.01.1 - Hipofiz Yetmezligi(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.0HipopitüitarizmHAYIR
4407.01.1 - Hipofiz Yetmezligi(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.1Hipopitüitarizm, ilaca bağlıHAYIR
4407.01.1 - Hipofiz Yetmezligi(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.3Hipotalamik disfonksiyon, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
4407.01.1 - Hipofiz Yetmezligi(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.6Hipofiz bezinin bozuklukları, diğerHAYIR
4407.01.1 - Hipofiz Yetmezligi(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.7Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamışHAYIR
4507.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.0HipopitüitarizmHAYIR
4507.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.1Hipopitüitarizm, ilaca bağlıHAYIR
4507.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.3Hipotalamik disfonksiyon, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
4507.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.6Hipofiz bezinin bozuklukları, diğerHAYIR
4507.01.1.1 - Hipofiz Yetmezligi Büyüme hormonu kullanımı(E23.0-E23.1)(E23.3-E23.7)E23.7Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamışHAYIR
4607.01.2 - Hipogonadizm(E28.3-E28.9)(E29.1-E29.9)E28.3Primer over yetmezliğiHAYIR
4607.01.2 - Hipogonadizm(E28.3-E28.9)(E29.1-E29.9)E28.8Over disfonksiyonu, diğerHAYIR
4607.01.2 - Hipogonadizm(E28.3-E28.9)(E29.1-E29.9)E28.9Over disfonksiyonu, tanımlanmamışHAYIR
4607.01.2 - Hipogonadizm(E28.3-E28.9)(E29.1-E29.9)E29.1Testiküler hipofonksiyonHAYIR
4607.01.2 - Hipogonadizm(E28.3-E28.9)(E29.1-E29.9)E29.8Testiküler fonksiyon bozukluğu, diğerHAYIR
4607.01.2 - Hipogonadizm(E28.3-E28.9)(E29.1-E29.9)E29.9Testiküler fonksiyon bozukluğu, tanımlanmamışHAYIR
4707.01.3 - Diabetes Insipitus(E23.2)E23.2Diyabetes insipitusHAYIR
4807.01.4 - Hipofiz Hormon Fazlaligi (Akromegali, Hiperprolaktinemi)(E22.0)( E22.1)E22.0Akromegali ve hipofizer devlikHAYIR
4807.01.4 - Hipofiz Hormon Fazlaligi (Akromegali, Hiperprolaktinemi)(E22.0)( E22.1)E22.1HiperprolaktinemiHAYIR
4907.01.5 - Puberte Prekoks(E30.1)E30.1Puberte prekoksHAYIR
5007.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)E10İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüsEVET
5007.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)E11İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüsEVET
5007.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)E12Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüsEVET
5007.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)E13Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmışEVET
5007.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14)E14Diyabetes mellitüs, tanımlanmamışEVET
5107.02.1.1 - Tip I Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu(E10)E10İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüsEVET
5207.02.1.2 - Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu(E11)E10İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüsEVET
5207.02.1.2 - Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu(E11)E11İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüsEVET
5307.02.1.3 - Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu(E10-E11-E12-E13-E14)E10İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüsEVET
5307.02.1.3 - Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu(E10-E11-E12-E13-E14)E11İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüsEVET
5307.02.1.3 - Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu(E10-E11-E12-E13-E14)E12Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüsEVET
5307.02.1.3 - Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu(E10-E11-E12-E13-E14)E13Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmışEVET
5307.02.1.3 - Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu(E10-E11-E12-E13-E14)E14Diyabetes mellitüs, tanımlanmamışEVET
5407.02.1.4 - Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim (E11-E13-E14)E11İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüsEVET
5407.02.1.4 - Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim (E11-E13-E14)E12Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüsEVET
5407.02.1.4 - Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim (E11-E13-E14)E13Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmışEVET
5407.02.1.4 - Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim (E11-E13-E14)E14Diyabetes mellitüs, tanımlanmamışEVET
5507.02.2 - Hiperinsulinemiye bagli hipoglisemiler(E16.0) (E16.8-E16.9)E16.0İlaca bağlı hipoglisemi, koma olmadanHAYIR
5507.02.2 - Hiperinsulinemiye bagli hipoglisemiler(E16.0) (E16.8-E16.9)E16.8Pankreas iç salgısının diğer tanımlanmış bozukluklarıHAYIR
5507.02.2 - Hiperinsulinemiye bagli hipoglisemiler(E16.0) (E16.8-E16.9)E16.9Pankreas iç salgısının bozuklukları, tanımlanmamışHAYIR
5607.02.2.1 - Hipoglisemide strip kullanim raporu(E16.0) (E16.8-E16.9)E16.0İlaca bağlı hipoglisemi, koma olmadanHAYIR
5607.02.2.1 - Hipoglisemide strip kullanim raporu(E16.0) (E16.8-E16.9)E16.8Pankreas iç salgısının diğer tanımlanmış bozukluklarıHAYIR
5607.02.2.1 - Hipoglisemide strip kullanim raporu(E16.0) (E16.8-E16.9)E16.9Pankreas iç salgısının bozuklukları, tanımlanmamışHAYIR
5707.03.1 - Hipoparatiroidi(E20) (E89.2)E20HipoparatiroidizmEVET
5707.03.1 - Hipoparatiroidi(E20) (E89.2)E89.2Hipoparatiroidizm, girişim sonrası gelişenHAYIR
5807.03.2 - Hiperparatiroidi(E21.0-E21.3)E21.0Primer hiperparatiroidizmHAYIR
5807.03.2 - Hiperparatiroidi(E21.0-E21.3)E21.1Sekonder hiperparatiroidizm, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
5807.03.2 - Hiperparatiroidi(E21.0-E21.3)E21.2Hiperparatiroidizm, diğerHAYIR
5807.03.2 - Hiperparatiroidi(E21.0-E21.3)E21.3Hiperparatiroidizm, tanımlanmamış HAYIR
5907.04.1 - Adrenal Yetmezligi (E27.0-E27.4)E27.0Adrenokortikal aşırı aktiviteler, diğerHAYIR
5907.04.1 - Adrenal Yetmezligi (E27.0-E27.4)E27.1Primer adrenokortikal yetmezlikHAYIR
5907.04.1 - Adrenal Yetmezligi (E27.0-E27.4)E27.2Addison kriziHAYIR
5907.04.1 - Adrenal Yetmezligi (E27.0-E27.4)E27.3Adrenokortikal yetmezlik, ilaçlara bağlıHAYIR
5907.04.1 - Adrenal Yetmezligi (E27.0-E27.4)E27.4Adrenokortikal yetmezlik, diğer ve tanımlanmamışHAYIR
6007.04.2 - Adrenal Hiperfonksiyonu (E26)E26HiperaldosteronizmHAYIR
6107.05.1 - Rezistan Rickets ve Osteomalazi(E55.0)(M83)E55.0Raşitizm, aktifHAYIR
6107.05.1 - Rezistan Rickets ve Osteomalazi(E55.0)(M83)M83Erişkin osteomalaziHAYIR
6307.05.2.1 ---> Juvenil OsteoporozQ77Tübüler kemikler ve vertebranın büyüme defektleri ile birlikte EVET
6407.05.2.2 ---> Kronik Steroid kullanimina bagli olusan Osteoporoz(M80.4) (M81.4)M80.4İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ileHAYIR
6407.05.2.2 ---> Kronik Steroid kullanimina bagli olusan Osteoporoz(M80.4) (M81.4)M81.4İlaca bağlı osteoporozHAYIR
6507.05.2.3 ---> Paget hastaligi(M88)M88Kemiğin paget hastalığı [osteitis deformans]EVET
6607.05.2.4 ---> Osteogenezis ImperfektaQ78.0Osteogenezis imperfektaHAYIR
6707.05.2.5 ---> Osteokondrodisplazi(Q78)Q78Osteokondrodisplaziler, diğerEVET
6807.05.2.6 ---> Sudeck AtrofisiM89.0AlgonörodistrofiHAYIR
6907.06 - Fosfor metabolizmasi bozukluklari(E83.3)E83.3Fosfor metabolizması bozukluklarıHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)C16.9Mide malign neoplazmı, tanımlanmamışHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)C25.4Endokrin pankreas malign neoplazmıHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)C25.7Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmıHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)C25.9Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamışHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)C34.9Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamışHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)C75.9Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamışHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)D35.7Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmışHAYIR
7007.07 - Noroendokrin Tumorler(D35.7)(C75.9)(C25.4)(C25.7)(C25.9)(K86.8)(C16.9)(C34.9)K86.8Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıklarıHAYIR
7107.08 - Hiperkalsiuri(E83.5)E83.5Kalsiyum metabolizması bozukluklarıHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E00Konjenital iyot eksikliği sendromuEVET
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E01Tiroid bezi bozuklukları ve benzer durumlar, iyot eksikliğine bağlıEVET
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E02Subklinik iyot eksikliği hipotroidizmiHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.0Konjenital hipotiroidizm, diffüz guatrın eşlik ettiğiHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.1Konjenital hipotiroidizm, guatrsızHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.2Hipotiroidizm, ilaçlara ve diğer eksojen maddelere bağlı gelişenHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.3Hipotiroidizm, enfeksiyon sonrasıHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.4Tiroid atrofisi (kazanılmış)HAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.8Hipotroidizm tanımlanmış, diğerHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E03.9Hipotroidizm, tanımlanmamışHAYIR
7207.09.1 - Hipotiroidizm(E00-E02) (E03.0-E03.4)(E03.8-E03.9)(E89.0)E89.0Hipotiroidizm, girişim sonrası gelişenHAYIR
7307.09.2 - Hipertiroidizm(E04-E05)E04Toksik olmayan guatr, diğerEVET
7307.09.2 - Hipertiroidizm(E04-E05)E05Tirotoksikoz [hipertiroidizm]EVET
7408.01.1 - Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi(D60.0)(D60.8-D60.9)(D61)D60.0Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronikHAYIR
7408.01.1 - Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi(D60.0)(D60.8-D60.9)(D61)D60.8Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğerHAYIR
7408.01.1 - Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi(D60.0)(D60.8-D60.9)(D61)D60.9Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamışHAYIR
7408.01.1 - Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi(D60.0)(D60.8-D60.9)(D61)D61Aplastik diğer anemilerEVET
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D55Enzim bozukluklarına bağlı anemiEVET
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D58Kalıtsal diğer hemolitik anemilerEVET
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.2Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayanHAYIR
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.3Hemolitik-üremik sendromHAYIR
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.4Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayanHAYIR
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.5Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli]HAYIR
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.6Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlıHAYIR
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.8Hemolitik anemiler, diğer kazanılmışHAYIR
7608.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9)D59.9Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamışHAYIR
7708.01.2.2 ---> Otoimmum Hemolitik Anemi(D59.0)(D59.1)D59.0Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlıHAYIR
7708.01.2.2 ---> Otoimmum Hemolitik Anemi(D59.0)(D59.1)D59.1Otoimmün hemolitik anemiler, diğerHAYIR
7808.01.2.3 ---> Paroksismal Nokturnal hemoglobinuri(D59.5)D59.5Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli]HAYIR
7908.01.2.4 ---> Trombotik Trombositopenik Purpura(M31.1)M31.1Trombotik mikroanjiopatiHAYIR
8108.01.3.1 ---> Orak (sickle cell) hucre anemiler(D57)D57Orak-hücre bozukluklarıEVET
8208.01.3.2 ---> Talasemiler(D56)D56TalasemilerEVET
8408.01.4.1 ---> Kronik Miyelositik Losemi(C92.1)(C93.1)C92.1Kronik myeloid lösemiHAYIR
8408.01.4.1 ---> Kronik Miyelositik Losemi(C92.1)(C93.1)C93.1Kronik monositik lösemiHAYIR
8508.01.4.2 ---> Myelofibrozis(D47.1)D47.1Kronik myeloproliferatif hastalıkHAYIR
8608.01.4.3 ---> Polistemia Vera(D45)D45Polisitemia veraHAYIR
8708.01.4.4 ---> Trombositemi (primer/idiyopatik/hemorajik/esansiyel)(D47.3)D47.3Esansiyel (hemorajik) trombositemiHAYIR
8808.01.5 - Myelodisplastik Sendrom(D46)D46Myelodisplastik sendromlarHAYIR
8908.01.6 - Akut ve Kronik Losemiler(C91-C95)C91Lenfoid lösemiHAYIR
8908.01.6 - Akut ve Kronik Losemiler(C91-C95)C92Myeloid lösemiHAYIR
8908.01.6 - Akut ve Kronik Losemiler(C91-C95)C93Monositik lösemiHAYIR
8908.01.6 - Akut ve Kronik Losemiler(C91-C95)C94Lösemiler diğer, özel hücre tipliHAYIR
8908.01.6 - Akut ve Kronik Losemiler(C91-C95)C95Lösemi, tanımlanmamış hücre tipliHAYIR
9008.01.7 - Non-hodgkin Lenfoma(C82-C85)C82Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfomaHAYIR
9008.01.7 - Non-hodgkin Lenfoma(C82-C85)C83Yaygın non-Hodgkin lenfomaHAYIR
9008.01.7 - Non-hodgkin Lenfoma(C82-C85)C84Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalarHAYIR
9008.01.7 - Non-hodgkin Lenfoma(C82-C85)C85Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tiplerHAYIR
9108.01.8 - Herediter Hemorajik Telenjiektazi(I78.0)I78.0Herediter hemorajik telenjiektaziHAYIR
9208.01.9 - Hodgkin Hastaligi(C81)C81Hodgkin hastalığıHAYIR
9308.01.10 - Multiple Miyeloma ve Plazma Hucre Diskrazileri(C90)(C88.1-C88.2)C88.1Alfa ağır zincir hastalığıHAYIR
9308.01.10 - Multiple Miyeloma ve Plazma Hucre Diskrazileri(C90)(C88.1-C88.2)C88.2Gama ağır zincir hastalığıHAYIR
9308.01.10 - Multiple Miyeloma ve Plazma Hucre Diskrazileri(C90)(C88.1-C88.2)C90Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlarEVET
9408.01.11 - Trombositopeni(D69.3-D69.6)D69.3İdiyopatik trombositopenik purpuraHAYIR
9408.01.11 - Trombositopeni(D69.3-D69.6)D69.4Primer trombositopeniler, diğerHAYIR
9408.01.11 - Trombositopeni(D69.3-D69.6)D69.5Sekonder trombositopeniHAYIR
9408.01.11 - Trombositopeni(D69.3-D69.6)D69.6Trombositopeni, tanımlanmamışHAYIR
9508.01.12 - Notropeni(D70)D70AgranülositozHAYIR
9608.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68)D65Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]HAYIR
9608.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68)D66Kalıtsal faktör VIII eksikliğiHAYIR
9608.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68)D67Kalıtsal faktör IX eksikliğiHAYIR
9608.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68)D68Koagülasyon bozuklukları, diğerEVET
9808.01.14.1 ---> Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi Hiper IgM Sendromu, Kombine Immun Yetmezlik (D80-D81)D80İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskınEVET
9808.01.14.1 ---> Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi Hiper IgM Sendromu, Kombine Immun Yetmezlik (D80-D81)D81Kombine immün yetmezliklerEVET
9908.01.15 - Premature Anemisi(P61.2)P61.2Prematürite anemisiHAYIR
10008.01.16 - Primer ve sekonder trombofili olan hastalar(D68.8)D68.8Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmışHAYIR
10108.01.17 - Histiositoz (D76)D76Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi tutan bazı hastalıklar EVET
10209.01.1 - Sistemik lupus Eritematozus ve iliskili Sendromlar(M32)M32Sistemik lupus eritematozusEVET
10309.01.2 - Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu(M32.8-M32.9)M32.8Sistemik lupus eritematozusun diğer formlarıHAYIR
10309.01.2 - Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu(M32.8-M32.9)M32.9Sistemik lupus eritematozus, tanımlanmamışHAYIR
10509.01.3.1 ---> Churg Straus(M30.1)M30.1Poliarteritis, akciğer tutulumu ile [Churg-Strauss]HAYIR
10609.01.3.2 ---> Henoch Schonlein(D69.0)D69.0Allerjik purpuraHAYIR
10709.01.3.3 ---> Hipersensitivite vaskulitleri(M31.0)M31.0Hipersensitivite anjiitHAYIR
10809.01.3.4 ---> Kawasaki Hastaligi(M30.3)M30.3Mukokutanöz lenf nodu sendromu [Kawasaki]HAYIR
10909.01.3.5 ---> Poliarteritis Nodosa(M30.0)M30.0Poliarteritis nodozaHAYIR
11009.01.3.6 ---> Polimyalji Romatika(M35.3)M35.3Polimiyalji romatikaHAYIR
11109.01.3.7 ---> Takayashu(M31.4)M31.4Aortik ark sendromu [Takayasu]HAYIR
11209.01.3.8 ---> Temporal arteritis(M31.6)M31.6Dev hücreli arterit, diğerHAYIR
11309.01.3.9 ---> Wegener Granulomatozis(M31.3)M31.3Wegener granülomatozuHAYIR
11409.01.4 - Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastaligi(M34.9) (M35.1)( M35.8)( M35.9)M34.9Sistemik sklerozis, tanımlanmamışHAYIR
11409.01.4 - Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastaligi(M34.9) (M35.1)( M35.8)( M35.9)M35.1Overlap sendromları, diğerHAYIR
11409.01.4 - Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastaligi(M34.9) (M35.1)( M35.8)( M35.9)M35.8Bağ dokusunun diğer tanımlanmış sistemik tutulumuHAYIR
11409.01.4 - Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastaligi(M34.9) (M35.1)( M35.8)( M35.9)M35.9Bağ dokusunun sistemik tutulumu, tanımlanmamışHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M05Seropozitif romatoid artritEVET
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M06Romatoid artrit, diğerEVET
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M08.0Juvenil romatoid artritHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.1Overlap sendromları, diğerHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.3Polimiyalji romatikaHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.4Diffüz (eozinofilik) fasiitHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.5Multifokal fibrosklerozisHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.6Relapsing pannikulit [Wever-Christian]HAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.7Hipermobilite sendromuHAYIR
11609.01.5.1 ---> Romatoid Artrit) (M05-M06) (M08.0)M35.8Bağ dokusunun diğer tanımlanmış sistemik tutulumuHAYIR
11709.01.5.2 ---> Sjogren Sendromu(M35.0)M35.0Sikka sendromu [Sjögren]HAYIR
11909.01.6.1 ---> Andiferansiye spondilortropati(M46.5)( M46.8- M46.9)M46.5Enfektif spondilopatiler, diğerHAYIR
11909.01.6.1 ---> Andiferansiye spondilortropati(M46.5)( M46.8- M46.9)M46.8Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmışHAYIR
11909.01.6.1 ---> Andiferansiye spondilortropati(M46.5)( M46.8- M46.9)M46.9Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamışHAYIR
12009.01.6.2 ---> Ankilozan spondilit(M45)M45Ankilozan spondilitEVET
12109.01.6.3 ---> Enteropatik Artropatiler(M07.4- M07.6)M07.4Psoriatik artropatiler, diğer (L40.5†)HAYIR
12109.01.6.3 ---> Enteropatik Artropatiler(M07.4- M07.6)M07.5Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†)HAYIR
12109.01.6.3 ---> Enteropatik Artropatiler(M07.4- M07.6)M07.6Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†)HAYIR
12209.01.6.4 ---> Psoriatik artrit(M07.0*) (M07.3*)M07.0Psoriatik ve enteropatik artropatilerHAYIR
12209.01.6.4 ---> Psoriatik artrit(M07.0*) (M07.3*)M07.3Psoriatik spondilit (L40.5†)HAYIR
12309.01.6.5 ---> Reiter(M02.3)M02.3Reiter hastalığıHAYIR
12509.01.7.1 ---> Dermatomyozit(M33.0) ( M33.1) ( M33.9)M33.0Juvenil dermatomiyozitHAYIR
12509.01.7.1 ---> Dermatomyozit(M33.0) ( M33.1) ( M33.9)M33.1Dermatomiyozit, diğerHAYIR
12509.01.7.1 ---> Dermatomyozit(M33.0) ( M33.1) ( M33.9)M33.9Dermatopolimiyozit, tanımlanmamışHAYIR
12609.01.7.2 ---> Polimyozit(M33.2)M33.2PolimiyozitHAYIR
12709.01.8 - Kristal artropatiler(M10-M11)M10GutEVET
12709.01.8 - Kristal artropatiler(M10-M11)M11Kristal artropatileri, diğerEVET
12809.01.9 - Relapsing polikondritis(M94.1)M94.1Relapsing polikondritHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G71.0Musküler distrofiHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G71.2Konjenital miyopatilerHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G71.8Primer kas bozuklukları, diğerHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G71.9Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamışHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G72.1Alkolik miyopatiHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G72.2Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğerHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G72.4Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G72.8Miyopatiler diğer, tanımlanmışHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G72.9Miyopati, tanımlanmamışHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G73.4Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklardaHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G73.5Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklardaHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G73.6Miyopati, endokrin hastalıklardaHAYIR
12910.01.1 - Myopatiler(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)G73.7Miyopati, metabolik hastalıklardaHAYIR
13010.01.2 - Mitokondriyal Sitopatiler(G71.3)G71.3Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
13110.01.3 - Myotoniler(G71.1)G71.1Miyotonik bozukluklarHAYIR
13210.02.1 - Myasthenia Gravis(G70.0)G70.0Miyastenia gravisHAYIR
13310.02.2 - Motor Noron (A.L.S)(G12.2)G12.2Motor nöron hastalığıHAYIR
13410.03.1 - Parkinson Hastaligi(G20)G20Parkinson hastalığıHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G24.1İdiopatik ailesel distoniHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G24.2İdiopatik ailesel olmayan distoniHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G24.3Spazmodik tortikolisHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G24.4İdiopatik orofasyal distoniHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G24.8Distoni, diğerHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G24.9Distoni, tanımlanmamışHAYIR
13510.03.2 - Distoniler,Hemifasyal Spazm(G24.1- G24.9)(G51.3)G51.3Klonik hemifasiyal spazmHAYIR
13610.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0)G40EpilepsiEVET
13610.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0)G47.4Narkolepsi ve katapleksiHAYIR
13610.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0)R56.0Febril konvülziyonHAYIR
13710.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37)G35Multipl sklerozHAYIR
13710.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37)G37Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğerEVET
13810.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1)A81.1Subakut sklerozan panensefalitHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F00Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaEVET
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F01.1Multipl enfarktlı bunamaHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F01.2Subkortikal vasküler bunamaHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F01.8Vasküler bunamalar, diğerHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamışHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F02Vasküler bunama, tanımlanmamışEVET
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)F03Bunama, tanımlanmamışHAYIR
13910.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)G30Alzheimer hastalığıEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.A81.1Subakut sklerozan panensefalitHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F00Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F01.1Multipl enfarktlı bunamaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F01.2Subkortikal vasküler bunamaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F01.8Vasküler bunamalar, diğerHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F02Vasküler bunama, tanımlanmamışEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.F03Bunama, tanımlanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G11.1Erken-başlangıçlı serebellar ataksiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G11.4Herediter spastik paraplejiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G12.2Motor nöron hastalığıHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G20Parkinson hastalığıHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.1İdiopatik ailesel distoniHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.2İdiopatik ailesel olmayan distoniHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.3Spazmodik tortikolisHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.4İdiopatik orofasyal distoniHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.5BlefarospazmHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.8Distoni, diğerHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G24.9Distoni, tanımlanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G30Alzheimer hastalığıEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G35Multipl sklerozHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G37Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğerHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G40EpilepsiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G47.4Narkolepsi ve katapleksiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G50.0Trigeminal nevraljiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G51.3Klonik hemifasiyal spazmHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G52.1Glossofaringeal sinir bozukluklarıHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G53.0Postzoster nevralji (B02.2†)HAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G56Üst ekstremite mononöropatileriEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G57Alt ekstremite mononöropatileriEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G58Mononöropatiler, diğerEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G59Mononöropati, tanımlanmamışEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G59.0Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G60Kalıtsal ve idiopatik nöropatiEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G61Enflamatuvar polinöropatiEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G62Polinöropatiler, diğerEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G63Polinöropati, tanımlanmamışEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G63.2Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)HAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G70.0Miyastenia gravisHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G71.0Musküler distrofiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G71.1Miyotonik bozukluklarHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G71.2Konjenital miyopatilerHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G71.3Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G71.8Primer kas bozuklukları, diğerHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G71.9Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G72.1Alkolik miyopatiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G72.2Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğerHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G72.4Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G72.8Miyopatiler diğer, tanımlanmışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G72.9Miyopati, tanımlanmamışHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G73.4Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklardaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G73.5Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklardaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G73.6Miyopati, endokrin hastalıklardaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G73.7Miyopati, metabolik hastalıklardaHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G80İnfantil serebral palsiEVET
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G81.1Spastik hemiplejiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G82.1Spastik paraplejiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.G82.4Spastik tetraplejiHAYIR
14010.08 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik nöromuskuler hastaliklar(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2) (G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)(G71.3)(G71.1)( G11.1)(G70.0)(G12.2)(G20)(G24.1- G24.R56.0Febril konvülziyonHAYIR
14110.09 - Serebral Palsy(G80)G80İnfantil serebral palsiEVET
14210.10 - Trigeminal nevralji(G50.0)G50.0Trigeminal nevraljiHAYIR
14310.11 - Spastisite(G11.4)(G81.1)(G82.1)(G82.4)G11.4Herediter spastik paraplejiHAYIR
14310.11 - Spastisite(G11.4)(G81.1)(G82.1)(G82.4)G81.1Spastik hemiplejiHAYIR
14310.11 - Spastisite(G11.4)(G81.1)(G82.1)(G82.4)G82.1Spastik paraplejiHAYIR
14310.11 - Spastisite(G11.4)(G81.1)(G82.1)(G82.4)G82.4Spastik tetraplejiHAYIR
14510.12.1 ---> Diabetik noropati(G63.2*)(G59.0*)G59.0Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaHAYIR
14510.12.1 ---> Diabetik noropati(G63.2*)(G59.0*)G63.2Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)HAYIR
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)F04Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin sebep olmadığıHAYIR
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)F05Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayanEVET
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)F06Mental diğer bozukluklar, beyin hasarı ve disfonksiyonu ve fiziksel EVET
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)F07Kişilik ve davranış bozukluğu, beyin hastalığı, hasarı disfonksiyonuna bağlıEVET
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)F09Organik veya semptomatik mental bozukluk, tanımlanmamışHAYIR
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)F99Mental bozukluk, başka şekilde sınıflanmamışHAYIR
14711.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0)Z81.0Mental retardasyon aile öyküsüHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F00Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaEVET
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F01.1Multipl enfarktlı bunamaHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F01.2Subkortikal vasküler bunamaHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunamaHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F01.8Vasküler bunamalar, diğerHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamışHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F02Vasküler bunama, tanımlanmamışEVET
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)F03Bunama, tanımlanmamışHAYIR
14811.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30)G30Alzheimer hastalığıEVET
15011.03.1 ---> Sizofreni(F20)F20ŞizofreniEVET
15111.03.2 ---> Sizoaffektif Bozukluk(F25)F25Şizoafektif bozukluklarEVET
15211.03.3 ---> Sanrisal Bozukluk(F22)(F24)F22Persistan deluzyonel bozukluklarEVET
15211.03.3 ---> Sanrisal Bozukluk(F22)(F24)F24Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkanHAYIR
15311.03.4 ---> Atipik Psikoz(F28-F29)F28Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğerHAYIR
15311.03.4 ---> Atipik Psikoz(F28-F29)F29Organik olmayan psikoz, tanımlanmamışHAYIR
15411.03.5 ---> Sizofreniform Bozukluk(F21)F21Şizotipal bozuklukHAYIR
15511.03.6 ---> Bipolar Mizac Bozuklugu(F31)F31Bipolar duygulanım bozukluğuEVET
15711.04.1 ---> Panik Bozukluk(F41.0)F41.0Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]HAYIR
15811.04.2 ---> Sosyal Fobi(F40.1)F40.1Sosyal fobilerHAYIR
15911.04.3 ---> Obsesif-Kompulsif Bozukluk(F42)F42Obsesif-kompulsif bozuklukEVET
16011.04.4 ---> Travma Sonrasi Stres Bozuklugu(F43.1)F43.1Travma sonrası stres bozukluğuHAYIR
16111.04.5 ---> Yaygin Anksiyete Bozuklugu(F41.1)(F42.2)F41.1Yaygın anksiyete bozukluğuHAYIR
16111.04.5 ---> Yaygin Anksiyete Bozuklugu(F41.1)(F42.2)F41.2Karışık anksiyete ve depresif bozuklukHAYIR
16211.04.6 ---> Somatoform Bozukluk(F45)F45Somatoform bozukluklarEVET
16311.04.7 ---> Yeme Bozukluklari(F50)F50Yeme bozukluklarıEVET
16411.04.8 ---> Unipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F32Depresif nöbetEVET
16411.04.8 ---> Unipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F33Yineleyen depresif bozuklukEVET
16411.04.8 ---> Unipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F38Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğerEVET
16411.04.8 ---> Unipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F39Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamışHAYIR
16511.04.9 ---> Bipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F32Depresif nöbetEVET
16511.04.9 ---> Bipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F33Yineleyen depresif bozuklukEVET
16511.04.9 ---> Bipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F38Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğerEVET
16511.04.9 ---> Bipolar Depresyon(F32-F34)( F38-F39)F39Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamışHAYIR
16611.04.10 ---> Distimik Bozukluk(F34)F34İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluklarıEVET
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.1Primer açık açılı glokomHAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.2Primer kapalı açılı glokomHAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.3Göz travmasına bağlı sekonder glokomHAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.4Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom HAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.5Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom HAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.6İlaca bağlı sekonder glokom HAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.8Glokomlar, diğerHAYIR
16712.01 - Glokom (H40.1-H40.9)H40.9Glokom, tanımlanmamışHAYIR
16912.02.1 ---> Kronik ve nukseden Uveitler(H20.1) (H20.8)H20.1Kronik iridosiklitHAYIR
16912.02.1 ---> Kronik ve nukseden Uveitler(H20.1) (H20.8)H20.8İridosiklit, diğerHAYIR
17012.02.2 ---> Tiroide bagli Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi(H06.2) (H44.1)H06.2Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaHAYIR
17012.02.2 ---> Tiroide bagli Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi(H06.2) (H44.1)H44.1Endoftalmiler, diğerHAYIR
17112.02.3 ---> Keratoplasti Red Reaksiyonu(T86.8-T86.9)T86.8Nakledilmiş organ ve dokuların diğer yetmezlik ve reddiHAYIR
17112.02.3 ---> Keratoplasti Red Reaksiyonu(T86.8-T86.9)T86.9Nakledilmiş organ ve dokunun tanımlanmamış yetmezlik ve reddiHAYIR
17212.03 - (Eski Kodu=12.03) Koroid neovaskuler membrani olan tum makula hastaliklari
17312.04 - Kuru goz sendromu(Schimer Testi 5 mm ve altinda olacak)(H04.1)H04.1Lakrimal bezin diğer bozukluklarıHAYIR
17413.01 - Psoriasis,Vitiligo(L80)(L40)L40PsoriazisEVET
17413.01 - Psoriasis,Vitiligo(L80)(L40)L80VitiligoHAYIR
17513.01.1 - Psoriasis vulgaris (anti-TNF ilac kullanimi icin)(L40)L40PsoriazisEVET
17713.01.3 - Psoriasiz tedavisinde Metotreksat kullanim raporu (Katilim Paysiz)
17813.02 - (Eski Kodu=13.02) IchtiyosisL85.0Kazanılmış iktiyozHAYIR
17813.02 - (Eski Kodu=13.02) IchtiyosisQ80Konjenital iktiyozisEVET
17913.03 - Pemfigus(L10)L10PemfigusEVET
18013.04 - Mukozis Fungoides(C84.0)C84.0Mikozis fungoidesHAYIR
18113.05 - Hidraadenitis Suppurativa(L73.2)L73.2Hidradenitis supurativaHAYIR
18213.06 - Epidermolysis Bullosa(Q81)Q81Epidermolizis büllozaEVET
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L28.0Lichen simpleks chronicusHAYIR
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L43Liken planusEVET
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L44.1Liken nitidusHAYIR
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L44.2Liken striatusHAYIR
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L44.3Liken ruber moniliformisHAYIR
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L66.1Liken planopilarisHAYIR
18313.07 - Liken( L43)(L28.0)(L44.1-L44.3)(L66.1)(L90.0)L90.0Liken sklerozus et atrofikusHAYIR
18413.08 - Pyoderma Gangronosum(L88)L88Pyoderma gangrenosumHAYIR
18514.01 - Hepatit B Enfeksiyon(B18.1)B18.1Kronik viral hepatit B, delta ajansızHAYIR
18914.02 - Hepatit C Enfeksiyon(B18.2)B18.2Kronik viral hepatit CHAYIR
19314.03 - Hepatit D Enfeksiyon(B18.0)B18.0Kronik viral hepatit B, delta ajanlıHAYIR
19414.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)B20İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz veEVET
19414.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)B21İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile EVET
19414.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)B22İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla EVET
19414.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)B23İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlananEVET
19414.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)B24İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış,HAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B37.1Akciğer kandidiyazıHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B37.5Kandidal menenjit (G02.1*)HAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B37.6Kandidal endokardit (I39.8*)HAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B37.7Kandidal septisemiHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.1Kronik akciğer koksidioidomikozuHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.2Akciğer koksidioidomikozu, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.3Deri koksidioidomikozuHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.4Koksidioidomikoz menenjiti (G02.1*)HAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.7Dissemine koksidioidomikozHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.8Koksidioidomikoz türleri, diğerHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B38.9Koksidioidomikoz, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B39.1Kronik pulmoner histoplasmosis capsulatiHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B39.2Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B39.3Dissemine histoplasmosis capsulatiHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B39.4Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B39.5Histoplasmosis duboisiiHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B39.9Histoplazmoz, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B40.1Kronik akciğer blastomikozuHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B40.2Akciğer blastomikozu, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B40.3Deri blastomikozuHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B40.7Dissemine blastomikozHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B40.8Blastomikoz, diğer formlarıHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B40.9Blastomikoz, tanımlanmamışHAYIR
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B41ParakoksidioidomikozEVET
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B42SporotrikozEVET
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B43Kromomikoz ve faomikotik apseEVET
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B44AspergillozEVET
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B45KriptokokozEVET
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B46ZigomikozEVET
19514.05 - Sistemik Mantar Enfeksiyonlari(B37.1) (B37.5- B37.7) (B38.1-B38.9) (B39.1-B39.9) (B40.1-B40.9) (B41-B47)B47MiçetomaEVET
19615.01 - Amiloidozis(E85.1-E85.9)E85.1Herodofamilyal amiloidozis, nöropatikHAYIR
19615.01 - Amiloidozis(E85.1-E85.9)E85.2Amiloidozis, herodofamilyal tanımlanmamışHAYIR
19615.01 - Amiloidozis(E85.1-E85.9)E85.3Amiloidozis, sekonder sistemikHAYIR
19615.01 - Amiloidozis(E85.1-E85.9)E85.4Amiloidozis, organla sınırlıHAYIR
19615.01 - Amiloidozis(E85.1-E85.9)E85.8Amiloidozis, diğerHAYIR
19615.01 - Amiloidozis(E85.1-E85.9)E85.9Amiloidozis, tanımlanmamışHAYIR
19715.02 - Behcet Hastaligi(M35.2)M35.2Behçet hastalığıHAYIR
19815.03 - Sarkoidosis (D86)D86SarkoidozEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E70Aromatik amino-asit metabolizması bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E71Dallı-zincirli amino-asit metabolizması ve yağ-asidi metabolizması bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E72Amino-asit metabolizmasının diğer bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E73Laktoz intoleransıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E74Karbonhidrat metabolizmasının diğer bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75Sfingolipid metabolizması bozuklukları ve diğer lipid depo bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.0GM2 gangliosidozisHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.1Gangliosidozlar, diğerHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.2Sifingolipidozlar, diğerHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.3Sfingolipidozis, tanımlanmamış HAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.4Nöronal seroid lipofuksinozHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.5Lipid depo bozuklukları, diğerHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E75.6Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamışHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E76Glikozaminoglikan metabolizması bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E77Glikoprotein metabolizması bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E79Purin ve pirimidin metabolizması bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E80Porfirin ve bilirubin metabolizması bozukluklarıEVET
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E88.2Lipomatozis, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (E88.9Metabolik bozukluklar, tanımlanmamışHAYIR
19915.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (K91.2Malabsorbsiyon cerrahi sonrası, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
20015.05 - Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)(E84)E84Kistik fibrozisEVET
20115.06 - Allerjik Hastaliklar(T63.4) (X23)T63.4Artropotların diğer zehirinin toksik etkisiHAYIR
20115.06 - Allerjik Hastaliklar(T63.4) (X23)X23Eşek arısı ve arılarla temasHAYIR
20215.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6)M86.3Kronik multifokal osteomyelitHAYIR
20215.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6)M86.4Kronik osteomyelit, direne sinüs ileHAYIR
20215.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6)M86.5Kronik hematojenöz osteomyelit, diğerHAYIR
20215.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6)M86.6Kronik osteomyelit, diğerHAYIR
20315.08 - Norojenik Mesane (N31)N31Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamışEVET
20415.09 - (Eski Kodu=15.09) Colyak HastaligiK90.0Çöliak hastalığıHAYIR
20520.00 - (Eski Kodu=20.00) EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar(Hasta Katilim Payli)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
20620.01 - (Eski Kodu=20.01) Ilacin endikasyonu, maximum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
20720.02 - (Eski Kodu=20.02) OsteoporozICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
20820.03 - (Eski Kodu=20.03) ObeziteICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21020.04 ---> (Eski Kodu=20.04) InfertiliteICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21120.07 ---> (Eski Kodu=20.07) Intrauterin InseminasyonICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21220.08 ---> (Eski Kodu=20.08) Tüp BebekICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21320.05 - (Eski Kodu=20.05) MigrenICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21420.06 - (Eski Kodu=20.06) Asilar(Ari venom asisi ve Hepatit A asisi haric)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21520.09 - (Eski Kodu=20.09) Osteoporoz beraberinde 12.7.17.1.4 de belirtilen hastalıkların bulunmasıICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21720.10.1 ---> Teriparatid başlangıç kullanim raporuICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21820.10.2 ---> Teriparatid idame kullanim raporuICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
21920.11 - (Eski Kodu=20.11) Amandatin Sulfat A da kullanim raporu (Katilim Payli)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
22020.12 - Göz adalesi fonksiyon felçleri bozuklukları veya Blefarospazm (Botilismus toksini Tip A için) (Katilim Payli)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
22305.01.1 - Astım (Omalizumab başlangıç tedavisi)J45AstımEVET
22405.01.2 - Astım (Omalizumab idame tedavisi)J45AstımEVET
22521.00 - (Eski Kodu=21.00) EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar(Hasta Katilim Paysiz)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
22621.01 - (Eski Kodu=21.01) Ilacin endikasyonu, maximum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)E78Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemilerEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I10Esansiyel (primer) hipertansiyonHAYIR
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I11Hipertansif kalp hastalığıEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I12Hipertansif böbrek hastalığıEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I13Hipertansif kalp ve böbrek hastalığıEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I15Sekonder hipertansiyonEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I20Angina pektorisEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)I25Kronik iskemik kalp hastalığıEVET
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)Z95.1Aortakoroner bypass greftiHAYIR
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)Z95.5Koroner anjioplasti implant ve greftiHAYIR
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)Z95.8Kalp ve damar implant ve greftleri, diğerHAYIR
23104.13 - Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Hiperlipid...(E78)(I10 -I13)(I15)(I20)(I25)(Z95.1) (Z95.5-Z95.9)Z95.9Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamışHAYIR
23207.09.3 - Laron Sendromu(E34.3)E34.3Boy kısalığı, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
23407.01.4.1 - Akromegalide Pegvisomant başlangıç tedavisi(E22.0)E22.0Akromegali ve hipofizer devlikHAYIR
23407.01.4.1 - Akromegalide Pegvisomant başlangıç tedavisi(E22.0)E22.1HiperprolaktinemiHAYIR
23507.01.4.2 - Akromegalide Pegvisomant idame tedavisi(E22.0)E22.0Akromegali ve hipofizer devlikHAYIR
23507.01.4.2 - Akromegalide Pegvisomant idame tedavisi(E22.0)E22.1HiperprolaktinemiHAYIR
23722.01 - Dekübitüs (Grade 1-2)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
23822.02 - Dekübitüs (Cerrahi yapılamayan)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
23920.02.1 - (19.10.2009 öncesi) Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bagli osteoporozICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
24007.05.2E - (19.10.2009 öncesi) Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid kullanimina bagli olusan Osteoporoz, Paget hastaligi, Osteogenezis Imperfekta, Osteokondrodisplazi, Sudeck Atrofisi)
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C00Dudak malign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C01Dil kökü malign neoplazmlarıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C02Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarınınEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C03Diş eti malign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C04Ağız tabanı malign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C05Damak malign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C06Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarınınEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C07Parotis bezi malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C08Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamışEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C09Tonsil malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C10Orofarinks malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C11Nazofarinks malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C12Priform sinüsün malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C13Hipofarinks malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C14Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer veEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C15Özefagus malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C16Mide malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C17İnce bağırsak malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C18Kolon malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C19Rektosigmoid bileşim malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C20Rektum malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C21Anüs ve anal kanal malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C22Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C23Safra kesesi malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C24Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerinEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C25Pankreas malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C26Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerinEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C30Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C31Aksesuar sinüslerin malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C32Larinks malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C33Trakea malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C34Bronş ve akciğer malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C37Timus malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C38Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C39Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı,EVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C40Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C41Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış EVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C43Deri malign melanomuEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C44Derinin diğer malign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C45MezotelyomaEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C46Kaposi sarkomuEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C47Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C48Retroperiton ve periton malign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C49Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C50Meme malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C51Vulva malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C52Vajina malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C53Serviks uteri malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C54Korpus uteri malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C55Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısımHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C56Over malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C57Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C58Plasenta malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C60Penis malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C61Prostat malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C62Testis malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C63Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C64Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariçHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C65Renal pelvis malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C66Üreter malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C67Mesane malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C68İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamışEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C69Göz ve adneks malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C70Meninks malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C71Beyin malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C72Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğerEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C73Tiroid bez malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C74Adrenal bez malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C75Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C76Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerinEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C77Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamışEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C78Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C79Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerinEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C80Malign neoplazm, bölge belirtilmemişHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C81Hodgkin hastalığıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C82Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfomaEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C83Yaygın non-Hodgkin lenfomaEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C84Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalarEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C85Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tiplerEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C88Malign immünoproliferatif hastalıklarEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C90Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlarEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C91Lenfoid lösemiEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C92Myeloid lösemiEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C93Monositik lösemiEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C94Lösemiler diğer, özel hücre tipliEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C95Lösemi, tanımlanmamış hücre tipliEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C96Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları EVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)C97Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D00Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mideEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D01Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarınınEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D02Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sistemininEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D03Melanoma in situEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D04Karsinoma in situ, deriEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D05Karsinoma in situ, memeEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D06Karsinoma in situ, serviks uteriEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D07Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organlarınEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D09Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerininEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D10Ağız ve farinks benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D11Majör tükrük bezleri benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D12Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D13Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D14Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D15Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organlarınEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D16Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D17Benign lipomatöz neoplazmEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D18Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerdeEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D19Mezotelyal doku benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D20Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D21Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D22Melanositik nevüsEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D23Derinin diğer benign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D24Meme benign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D25Uterusun leiomiyomasıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D26Uterus diğer benign neoplazmlarıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D27Over benign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D28Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarınınEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D29Erkek genital organlarının benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D30Üriner organların benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D31Göz ve adnekslerin benign neoplazmı EVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D32Meninks benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D33Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D34Tiroid bez benign neoplazmıHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D35Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerinEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D36Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerinEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D37Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D38Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsizEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D39Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D40Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D41İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D42Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D43Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D44Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D45Polisitemia veraHAYIR
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D46Myelodisplastik sendromlarEVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D47Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı EVET
24102.01 - Kanser (1 yıllık)(C00-C97)(D00-D48)D48Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerinEVET
24220.14 - Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik Tüp Bebek(Katılım Paylı)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
24320.13 ---> Ovulasyon İnduksiyonu (OI) / İntra uterin Inseminasyon (IUI) (Katilim Payli)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
24407.02.1.5 - (01.04.2010 Öncesi rapor) Diabetes Mellitus
24510.01.4 - Erken başlangıçlı serebellar ataksi [Friedreich ataksisi (Otozomal resesif)]( G11.1)G11.1Erken-başlangıçlı serebellar ataksiHAYIR
24607.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Eksenatid başlangıç raporu)(E10-E14)E10İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüsEVET
24607.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Eksenatid başlangıç raporu)(E10-E14)E11İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüsEVET
24607.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Eksenatid başlangıç raporu)(E10-E14)E12Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüsEVET
24607.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Eksenatid başlangıç raporu)(E10-E14)E13Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmışEVET
24607.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Eksenatid başlangıç raporu)(E10-E14)E14Diyabetes mellitüs, tanımlanmamışEVET
24707.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Eksenatid idame raporu)(E10-E14)E10İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüsEVET
24707.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Eksenatid idame raporu)(E10-E14)E11İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüsEVET
24707.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Eksenatid idame raporu)(E10-E14)E12Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüsEVET
24707.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Eksenatid idame raporu)(E10-E14)E13Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmışEVET
24707.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Eksenatid idame raporu)(E10-E14)E14Diyabetes mellitüs, tanımlanmamışEVET
24807.03.3 - Pankreas Yetmezliği, Ekzokrin Pankreas Bozukluğu
24915.13 - Ailesel (herediter) oto inflamatuar hastalıklar (FMF ve muckle wells sendromu)(E85.0) (L50.8)E85.0Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayanHAYIR
24915.13 - Ailesel (herediter) oto inflamatuar hastalıklar (FMF ve muckle wells sendromu)(E85.0) (L50.8)L50.8Ürtiker, diğerHAYIR
25010.03.3 - Blefarospazm(G24.5)G24.5BlefarospazmHAYIR
25113.09 - Epidermodisplasia verruciformis(B07.8)B07.8Viral siğillerHAYIR
25215.14 - Pierre Robin Sendromu(Q87.0)Q87.0Yüz görünüşünü etkileyen konjenital malformasyon sendromlarıHAYIR
25315.04.1 - MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)(E88.8)E88.8Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamışHAYIR
25411.05 - Aktivite ve Dikkat Bozukluğu(F90.0)F90.0Aktivite ve dikkat bozukluğuHAYIR
25507.04.3 - Bartter Sendromu (E26.9)E26.9Hiperaldosteronizm, tanımlanmamışHAYIR
25606.06.2 - Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığı (Adalimumab ve İnfliksimab kullanım...(K50)K50Crohn hastalığı [regional enterit]EVET
25706.06.3 - Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığı (Adalimumab ve İnfliksimab kullanım...(K50)K50Crohn hastalığı [regional enterit]EVET
25804.14 - Kronik romatizmal kalp hastalığı(I09)I09Romatizmal kalp hastalıkları diğerEVET
25907.05.3 - İdiyopatik masif osteoliz (Gorham Hastalığı)(M89.5)M89.5OsteolizHAYIR
26015.04.3 - Herediter anjioödem Tip 3 (E88.0)E88.0Plazma-protein metabolizması bozuklukları, başka yerde sınıflanmamışHAYIR
26115.15 - Gastrostomi Durumu(Z93.1)Z93.1Gastrostomi durumuHAYIR
26215.16 - Periyodik Ateş(R50.9)R50.9Ateş, tanımlanmamışHAYIR
26320.18 ---> Tüp Bebek Normal OvaryanICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
26420.19 ---> Tüp Bebek Kötü Ovaryan veya Düşük OvaryanICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
26520.15 ---> Ovulasyon İndüksiyonu (OI) / İntrauterin İnseminasyonu (IUI) (Açıklanamayan infertilite veya erkek infertilitesi veya endometriyozis olgularında)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
26620.16 ---> Ovulasyon İndüksiyonu (OI) / İntrauterin İnseminasyonu (IUI) Polikistik Over Sendromu (PCOS)ICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
26720.17 ---> Ovulasyon İndüksiyonu (OI) / İntrauterin İnseminasyonu (IUI) Hipogonadotropik hipogonadizmICD-10 UYUMU ARANMIYORDolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G52.1Glossofaringeal sinir bozukluklarıHAYIR
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G53.0Postzoster nevralji (B02.2†)HAYIR
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G56Üst ekstremite mononöropatileriEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G57Alt ekstremite mononöropatileriEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G58Mononöropatiler, diğerEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G59Mononöropati, tanımlanmamışEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G60Kalıtsal ve idiopatik nöropatiEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G61Enflamatuvar polinöropatiEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G62Polinöropatiler, diğerEVET
26810.12.2 ---> Noropatik agrı (G53.0)(G52.1)(G56-G63)G63Polinöropati, tanımlanmamışEVET

Medula İlaç Raporu

Medula İlaç Raporu Teşhis Tanı Listesi

Medula İlaç Raporu Teşhis Tanı Eşleştirmesi

Rapor Teşhis Tanı Eşleştirmesi

İlaç Raporu Alt Kırılım Bilgisi

İlaç Raporu Nasıl Yazılır

İlaç Raporu Kuralları


Bizi Takip Edin :