Radyoloji Bekleme Süresi Hesapla (Meddata)


Radyaloji hizmeti alan hastalarin süreçlerini görebilecegimiz bir sorguAnaliz Mantigi


islemyap ve istekmain tablolarini analiz ederek,Radyoloji tarafindan onaylanmis ve raporu gönderilmis hastalarinin zaman farkini hesaplar
Sart geregi gönderim yapilmayan hastalari dahil etmez

--KOD--


select
KK.ADI hasta_adi,
KK.SOYADI hasta_soyadi,
KK.DOSYA_NO,

IY.PROTOKOL_NO,
LB.GRUP_ADI Islem_Grubu,
IT.ISLEM Islem_adi,
IY.TARIH IstekTarihi,
IY.tarih2 Onaytarihi,
ist.gonderme_tarihi,
ist.rapor_tarihi,floor(((ist.gonderme_tarihi-iy.tarih2)*24*60*60)/3600) || ' SAAT ' || floor((((ist.gonderme_tarihi-
iy.tarih2)*24*60*60) - floor(((ist.gonderme_tarihi-iy.tarih2)*24*60*60)/3600)*3600)/60) || '
DAKIKA ' || round((((iy.tarih2-ist.gonderme_tarihi)*24*60*60) - floor(((iy.tarih2-
ist.gonderme_tarihi)*24*60*60)/3600)*3600 - (floor((((iy.tarih2-ist.gonderme_tarihi)*24*60*60) -
floor(((iy.tarih2-ist.gonderme_tarihi)*24*60*60)/3600)*3600)/60)*60) )) || ' SANIYE ' ZAMAN_FARKI

from hastane.istekmain ist,hastane.islemyap iy,hastane.kimlik kk ,
hastane.labgrup lb,hastane.islemtipi it
where
--ist.protokol_no=651254 and
IST.TARIH between to_date(:tar1,'dd.mm.yyyy') and to_date(:tar2,'dd.mm.yyyy') and
ist.grubu in (42,41,43) and
ist.PROTOKOL_NO=IY.PROTOKOL_NO and
IY.FATURA_TIPI=0 and
ist.ISTEK_NO=IY.ISTEK_NO and
--IY.TARIH2 is not null and
ist.gonderme_tarihi is not null and
IY.DOSYA_NO=KK.DOSYA_NO and
IST.GRUBU=LB.GRUP_KODU and
IY.KODU=IT.KODU
and IST.GONDERME_TARIHI>IY.TARIH2


radyoloji,bekleme süresi,iki tarih arasi zaman farki,oracle,meddataFastreport,meddata,convert,IntToStr

meddata server kurulum,meddata user script,oracle scriptler

meddata,pl sql,kurum bazli indirim,grup bazli indirim

meddata,islemtipi, Check-up,

meddata,icmal,çift kayit

meddata,barkot,fr3

meddata,efatura,efatura programi

medula,dönem sonlandirma,

e fatura kurumlari,efatura kurum bilgileri

meddata,dogum sonrasi muayene,dogum sonrasi gelen hasta

Bizi Takip Edin :