Meddata Login Kullanici Olusturma


Meddata hbyslerde geçerli login tablosuna bakarak oracle userleri olusturan kod--KOD--


select 'create user'||' '|| loginame ||' ' ||'identified by'||' '|| loginame||';' from login;
login tablosun bakara user ve sifre olusturma

select 'grant doktor,idareci,connect,dba to '||' '|| loginame||';' from login;
login tablosuna bakarak kullanicilara grant yetkileri verme

meddata,login,oracle,user scriptFastreport,meddata,convert,IntToStr

meddata server kurulum,meddata user script,oracle scriptler

meddata,pl sql,kurum bazli indirim,grup bazli indirim

meddata,islemtipi, Check-up,

meddata,icmal,çift kayit

meddata,barkot,fr3

meddata,efatura,efatura programi

medula,dönem sonlandirma,

e fatura kurumlari,efatura kurum bilgileri

meddata,dogum sonrasi muayene,dogum sonrasi gelen hasta

Bizi Takip Edin :