Meddata Muayane Katki Payi Fark Kontrol (Silinen)


Silinen muayene fark kontrolü listeleme250 muayene grubu yada 800 fark grubundan silinen islemleri tespit ederek sadece ayaktan içinde fark efark kpayi olup olmadigini kontrol eder ve sizi hasta bazli döküm / ödeme kontrolü saglar


--KOD--


select
case x.sigorta when 9 then 'Yok' else 'Var' end sigorta_Ucreti,
case x.fark when 9 then 'Yok' else 'Var' end fark_Ucreti,
case x.efark when 9 then 'Yok' else 'Var' end efark,
case x.katkipayi when 9 then 'Yok' else 'Var' end katkipayi_Ucreti,
x.protokol_no,
x.tipi,
x.poliklinik

from
(select
(SELECT nvl((SELECT DISTINCT (iy.fatura_tipi) from hastane.islemyap iy where iy.grup_kodu=250 and iy.fatura_tipi=0 and iy.protokol_no=sl.protokol_no and
iy.kurum_no=200),9) AS id FROM DUAL)sigorta,
(SELECT nvl((SELECT DISTINCT (iy.fatura_tipi) from hastane.islemyap iy where iy.grup_kodu=250 and iy.fatura_tipi=1 and iy.protokol_no=sl.protokol_no and
iy.kurum_no=200),9) AS id FROM DUAL)fark,
(SELECT nvl((SELECT DISTINCT (iy.fatura_tipi) from hastane.islemyap iy where iy.grup_kodu=250 and iy.fatura_tipi=3 and iy.protokol_no=sl.protokol_no and
iy.kurum_no=200),9) AS id FROM DUAL)efark,
(SELECT nvl((SELECT DISTINCT (iy.fatura_tipi) from hastane.islemyap iy where iy.fatura_tipi=4 and iy.protokol_no=sl.protokol_no and iy.kurum_no=200),9) AS id
FROM DUAL)katkipayi,
sl.protokol_no,
decode (PP.HASTA_C_E,'E','Emekli','C','Çalisan','Diger') tipi ,
(select bolum_adi from hastane.bolum where bolum=pp.bolum) poliklinik

from hastane.islemyapsil sl,hastane.protokol pp where sl.kodu in (select kodu from hastane.islemtipi where grup_kodu in
(250,800))
and sl.protokol_no=pp.protokol_no
and pp.kurum_no in (select kr.kurum_no from hastane.kurum kr where KR.GSSMI='T' ) and pp.TAMAMLAYACI_SIGORTA is
null and pp.HASTA_A_Y=1
and SL.TARIHSIL between to_date(:TAR1,'dd.mm.yyyy hh24:mi') and to_date(:TAR2,'dd.mm.yyyy hh24:mi')
group by sl.protokol_no,pp.HASTA_C_E ,pp.bolum

)x


meddata,fark kontrol,kaçak kontrol,silinenleri bulFastreport,meddata,convert,IntToStr

meddata server kurulum,meddata user script,oracle scriptler

meddata,pl sql,kurum bazli indirim,grup bazli indirim

meddata,islemtipi, Check-up,

meddata,icmal,çift kayit

meddata,barkot,fr3

meddata,efatura,efatura programi

medula,dönem sonlandirma,

e fatura kurumlari,efatura kurum bilgileri

meddata,dogum sonrasi muayene,dogum sonrasi gelen hasta

Bizi Takip Edin :