meddata GRS triger


GRS için triger oto id--KOD--CREATE OR REPLACE TRIGGER HGS_RECORD_TRG1
BEFORE INSERT ON HGS_RECORD
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT HGS_RECORD_SEQ.NEXTVAL
INTO :new.id
FROM dual;
END;
/
meddata,GRS,Fastreport,meddata,convert,IntToStr

meddata server kurulum,meddata user script,oracle scriptler

meddata,pl sql,kurum bazli indirim,grup bazli indirim

meddata,islemtipi, Check-up,

meddata,icmal,çift kayit

meddata,barkot,fr3

meddata,efatura,efatura programi

medula,dönem sonlandirma,

e fatura kurumlari,efatura kurum bilgileri

meddata,dogum sonrasi muayene,dogum sonrasi gelen hasta

Bizi Takip Edin :