Oracle User Yetkileri Select Insert Connection


Oracle User için tablo bazli yetki ayarlamaOracle Userlari için sadece connection yetkisi verip sadece belirli tablolar için select insert vb yetki vermek istenirse bu kod yardimi ile yapilabilir

--SQL--


DROP USER kullanici_adi CASCADE;

CREATE USER kullanici_adi
IDENTIFIED BY kullanici_sifresi
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
PROFILE DEFAULT
ACCOUNT UNLOCK;

GRANT CONNECT TO kullanici_adi ;
--Kullaniciya baglanti yetkisi verme
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO kullanici_adi ;

GRANT select ON hastane.tablod_adi to kullanici_adi
--belirtilen kullanici için belirtilen tabloda select yetkisi verme

select * from hastane.tablod_adi
--select komu ile test etme
Sorgu ÇalistirmaOracle ,User Yetkileri ,Select ,Insert, Connectionoracle, trigger örnegi,meddata hazir kod,pl sql

Oracle Database Kapatma,Oracle Database Yeniden Baslatmak,Oracle Database Durdurmak,sqlplus

oracle trigger olusturma,trigger düzenleme,meddata trigger

oracle,database link,dblink

oracle,database,oracle_sid,orcl2,startup,shutdown abort;

table,sql,yedekleme,tablo yedekle,sql kod ile tablo olustur.Create table

oracle,table boyutu,tablo mb,boyut,

oracle,table,sikistirma,boyut düsürme,Shrink

c# ,mail adresi kontrol,kod ile mail adresi kontrol

oracle,lisans sayisi,V$SESSION

Bizi Takip Edin :