Neler Yeni !
Ana Sayfa / Oracle

Oracle

Oracle Database Sıfırlama SQL

Bu kod ile oracle üzerinde belirli bir “OWNER”  üzerindeki  istenen şartları sağlayan tablolar için truncate sıfırlama yapıla bilir Şart olarak Hastane kullanıcı altında dosya,dosya_no,protokol,protokol_no ve istek_no alanları mevcut ise silinmesi için koda dahil eder SELECT 'TRUNCATE TABLE '|| A.TABLE_NAME ||';COMMIT;' SQL FROM all_tab_columns a WHERE a.owner='HASTANE' AND ( A.COLUMN_NAME='DOSYA_NO' OR …

Devamını Oku...

Oracle PURGE

Oracle PURGE Bir tabloyu veya dizini database’nin geri dönüşüm kutusundan kaldırmak ve nesneyle ilişkili tüm alanı bırakmak için kullanılır Silinen Tabloları Görmek için SQL: SELECT * FROM RECYCLEBIN; SQL: //Bağlı Kullanıcı Tarafından Silinen SELECT * FROM USER_RECYCLEBIN; Bu verileri silmek için veritabanı nesnesi kendi şemanız da bulunmalı veya temizlenecek nesne …

Devamını Oku...

Oracle For Döngüsü Örnek

Oracle veri tabanın da SQL ve yada PL-SQL de kullanmak için örnek For döngüsü BEGIN    FOR i IN 1..80 LOOP      INSERT INTO analiz1 (sayi) VALUES (i);     END LOOP;     END ;

Devamını Oku...

Meddata 2 Kurum Arası Ücret Kıyaslama

Belirtilen sorgu ile Meddata yer alan iki kurum arasında ücret bazlı kıyaslama yapıla bilir :birincikurum_kodu kiyaslamak istediginiz birinci kurumun kodu :karsilacak_kurum_kodu kiyaslamak istediginiz ikinci kurumun kodu :bastar Sorgu için gelen hastalarin baslangiç tarihi :bittar Sorgu için gelen hastalarin bitis tarihi /* Formatted on 01/11/2019 11:55:02 (QP5 v5.227.12220.39724) */ SELECT IT.ISLEM, …

Devamını Oku...

Meddata Login Kullanıcı Oluşturma

Meddata hbyslerde geçerli LOGIN tablosuna bakarak Oracle Userleri oluşturan kod   SELECT 'create user'||' '|| loginame ||' ' ||'identified by'||' '|| loginame||';' FROM login; /*login tablosun bakarak kullanıcı isimleri alınır ve oracle user  ve sifre oluşturulur */ SELECT 'grant doktor,idareci,connect,dba to '||' '|| loginame||';' FROM login; /*login tablosuna bakarak kullanicilara …

Devamını Oku...

Oracle User Yetkileri Select Insert Connection

Oracle User’ları için sadece connection yetkisi verip sadece belirli tablolar için select insert vb. yetki vermek istenirse bu kod yardımı ile yapılabilir DROP USER kullanici_adi CASCADE; /* kullanıcı silme komutu */ CREATE USER kullanici_adi  /* kullanıcı oluşturma komutu*/   IDENTIFIED BY kullanici_sifresi   DEFAULT TABLESPACE USERS   TEMPORARY TABLESPACE TEMP …

Devamını Oku...

Oracle PL-SQL For Kullanımı

Oracle üzerinden sorgular için geliştirilmiş PL-SQL For komutu   /* Formatted on 01/11/2019 11:35:04 (QP5 v5.227.12220.39724) */ DECLARE    deger   NUMBER;                                        --degisken tanimlama BEGIN    FOR deger IN 10 .. …

Devamını Oku...

Oracle ANALYZE Değerlerini Silme

Oracle için ANALYZE istatiksel verilerini silerek hızlandırma yapabilirsiniz /* Formatted on 01/11/2019 11:27:13 (QP5 v5.227.12220.39724) */   SELECT 'ANALYZE table ' || table_name || ' DELETE STATISTICS;' SQL     FROM all_tab_columns    WHERE owner = 'HASTANE' GROUP BY table_name; /*hastane kullanıcı altında ki tüm tabloları komut ile birleştiriyoruz*/ ANALYZE …

Devamını Oku...

Oracle Database Sıfırlama Kodu

Oracle databaselerde tek bir kullanıcın altındaki, yada belirtlen bir kolon yada yada şart için altaki sql cümlesi kullana bilir SELECT 'truncate table '|| table_name||';commit;' sifirlama_kod FROM all_tab_columns WHERE owner='HASTANE' andcolumn_name='DOSYA_NO' GROUP BY table_name

Devamını Oku...

Oracle 11G Şifre Küçük Büyük Harf Kapama

Oracle şifre güvenliği açısından varsayılan değer olarak büyük küçük harf duyarlılığı sağlar bu kontrolü kapatmak için altta belirtilen kodu kullana bilirsiniz Küçük büyük harf Kapatmak  ALTER SYSTEM SET sec_case_sensitive_logon=FALSE; Küçük büyük harf Açmak Aktif Etmek  ALTER SYSTEM SET sec_case_sensitive_logon=TRUE;

Devamını Oku...