Neler Yeni !
Ana Sayfa / Meddata

Meddata

Oracle Database Sıfırlama SQL

Bu kod ile oracle üzerinde belirli bir “OWNER”  üzerindeki  istenen şartları sağlayan tablolar için truncate sıfırlama yapıla bilir Şart olarak Hastane kullanıcı altında dosya,dosya_no,protokol,protokol_no ve istek_no alanları mevcut ise silinmesi için koda dahil eder SELECT 'TRUNCATE TABLE '|| A.TABLE_NAME ||';COMMIT;' SQL FROM all_tab_columns a WHERE a.owner='HASTANE' AND ( A.COLUMN_NAME='DOSYA_NO' OR …

Devamını Oku...

Meddata Kasa Kapatma Hatası

Meddata programında kasa kapat çalışmıyorsa çözüm olarak aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz İlgili kasa numarasına ait KASADOVIZ tablosunda satır önceden eklenmiş olabilir.Çözüm olarak  ilgili tablodan eşlesen kasa numarasını silerseniz sorun düzelecektir Alta belirtilen mesaj ise bir hata değil,sadece uyarı mesajıdır    

Devamını Oku...

Oracle For Döngüsü Örnek

Oracle veri tabanın da SQL ve yada PL-SQL de kullanmak için örnek For döngüsü BEGIN    FOR i IN 1..80 LOOP      INSERT INTO analiz1 (sayi) VALUES (i);     END LOOP;     END ;

Devamını Oku...

Meddata Exeleri için Robocopy Uygulaması

Ağ paylaşımı ile EXE dağıtan yapılar için hazırlanmış kalıp dosyası Düzenlenmiş Bat Dosyasını hedef olarak çalışır Simgeler aktif kaybolmaz Düzenlenecek dizin ip paylaşım adi klasör içinde ki bat dosyasından düzenlenebilir  

Devamını Oku...

TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1

Meddata teletip için gerekli güncel Triger bilgisi /* Formatted on 01/11/2019 11:57:38 (QP5 v5.227.12220.39724) */ CREATE OR REPLACE TRIGGER MEDDATAPACS.STUDIESTRIGGER1    AFTER INSERT OR UPDATE    ON MEDDATAPACS.STUDIES    FOR EACH ROW DECLARE    ISTEK_NO1   NUMBER; BEGIN    IF UPDATING    THEN       IF (IS_NUMBER (:OLD.ACCESSIONNUMBER) = …

Devamını Oku...

Meddata 2 Kurum Arası Ücret Kıyaslama

Belirtilen sorgu ile Meddata yer alan iki kurum arasında ücret bazlı kıyaslama yapıla bilir :birincikurum_kodu kiyaslamak istediginiz birinci kurumun kodu :karsilacak_kurum_kodu kiyaslamak istediginiz ikinci kurumun kodu :bastar Sorgu için gelen hastalarin baslangiç tarihi :bittar Sorgu için gelen hastalarin bitis tarihi /* Formatted on 01/11/2019 11:55:02 (QP5 v5.227.12220.39724) */ SELECT IT.ISLEM, …

Devamını Oku...

Meddata Login Kullanıcı Oluşturma

Meddata hbyslerde geçerli LOGIN tablosuna bakarak Oracle Userleri oluşturan kod   SELECT 'create user'||' '|| loginame ||' ' ||'identified by'||' '|| loginame||';' FROM login; /*login tablosun bakarak kullanıcı isimleri alınır ve oracle user  ve sifre oluşturulur */ SELECT 'grant doktor,idareci,connect,dba to '||' '|| loginame||';' FROM login; /*login tablosuna bakarak kullanicilara …

Devamını Oku...

Oracle ANALYZE Değerlerini Silme

Oracle için ANALYZE istatiksel verilerini silerek hızlandırma yapabilirsiniz /* Formatted on 01/11/2019 11:27:13 (QP5 v5.227.12220.39724) */   SELECT 'ANALYZE table ' || table_name || ' DELETE STATISTICS;' SQL     FROM all_tab_columns    WHERE owner = 'HASTANE' GROUP BY table_name; /*hastane kullanıcı altında ki tüm tabloları komut ile birleştiriyoruz*/ ANALYZE …

Devamını Oku...

Meddata Silinen Fark İşlem Analizi

Bu SQL ile Meddata hbys de geçerli silinen işlemlerde analiz yapabilirsiniz Çalışma Düzeni !  Belirtilen tarih arasında  silme hareketi olan,  İşlem ait olduğu grup Muayene Grubu yâda Fark Grubu ise,  Protokol bazlı  İçinde Sigorta ücreti, Fark ücreti, extra fark ücreti ve katkı payı kontrolü yapar  Sonucu “Var” yada “Yok” olarak …

Devamını Oku...

Meddata HBYS İnternet Randevu İstatistiği

Meddata HBYSler’de geçerli internet üzerinden alınan randevu istatistiği yapan sql cümlesi Bu kod için istisnai bir durum olarak çağrı merkezi entegreli çalışan kurum için analiz eklenmiştir /* Formatted on 01/11/2019 11:21:30 (QP5 v5.227.12220.39724) */ SELECT SUM (a.toplam) Toplam, SUM (a.gelen) Gelen, SUM (a.gelmeyen) Gelmeyen   FROM (SELECT COUNT (*) toplam, …

Devamını Oku...