Oracle Ram Ayarı (Yapılandırma)


Oracle Ram Ayarları

Herhangi bir Oracle veri tabanı için sunucu optimizasyonunun asıl amacı, makinenin RAM ve CPU kaynaklarını doğru kullanmak aynı zamanda istemcilere hızlı bir şekilde yanıt vermek için tasarlanmalıdır.

Oracle belirli versiyonlara PC performansına bakarak kendi optimizasyon ayarlarını yapmaktadır.Fakat bir veritabanı yöneticisi için ORACLE DBA'nın RAM ve CPU kaynaklarını doğru ayarlanması hızlı ve güvenilir bir yapı kurması için olmazsa olmazıdır.

Ram ayarının birden fazla yöntem ile yapılandıra bilirsiniz sırası ile ;

Windows yada Lunix fark etmeksizin ram ayarı yapabilmek için aşağıdaki adımları uygulaya bilirsiniz
Öncelikle database durdurun
cmd
sqlplus
sys as sysdba
Password istediğinde ENTER tuşuna basarak devam edebilirsiniz
shutdown abort;
Şimdi eski yapılandırma dosyalarını yedekleyin C:\app\PCADI\admin\orcl\pfile klasöründe yer alan init.ora123313 dosyasının yedeğini alın
dosya adını init.ora olarak değiştirin
Dosya üzerinde sağ tuş düzenle yaparak notepad benzeri bir uygulama ile düzenleyin
open_cursors=150 // 300 olarak değiştirin
processes=300 // 1000 yada 1500 olarak değiştirin
memory_target =5G //Toplam Ram Miktarı
Sga_target =0 //Bu alanları sıfır değeri verilmesi ile oracle kendi varsayılan %60 %40 dağılımını yapacaktır
Pga_aggregate_target =0 //Bu alanları sıfır değeri verilmesi ile oracle kendi varsayılan %60 %40 dağılımını yapacaktır
Parallel_max_servers =0 //Bu alanları sıfır değeri verilmesi ile oracle kendi varsayılan %60 %40 dağılımını yapacaktır

Şimdi yapılandırma dosyasını oracle göstermek gerekiyor.Bunun için ise,
C:\app\Cosnyy\product\11.2.0\dbhome_1\database klasöründe yer alan 11G için database 10G için dbs klasörü
SPFILEORCL.ora dosyasının adını değiştiriyoruz
INITORCL.ORA adında bir dosya olusturup içine pfile içinde dosya yolunu veriyoruz
ifile='C:\app\Cosnyy\admin\orcl\pfile\init.ora' tırnak içinde belirtilmeli
Artık database tekrar başlatıla bilir
cmd açın
sqlplus
sys as sysdba
Password istediğinde ENTER tuşuna basarak devam edebilirsiniz
startup;

INIT.ORA Yapılandırması


"init.ora" Üzerinden belirli ayarlar yapılarak ram ayarını yapabilirsiniz.Burda kurulu olan database in işletim sistemi farklı olması linux,windows ,redhat vb çok büyük bir farklılık gerektirmez. Yapılasal olarak yapılan herşey oracle klasörlerini kapsadığı için sadece Oracle Versiyonları 10G.11G 12G sürüm farkında yenik geliştirilse farklı adımlara ihtiyaç duyula bilir

--KOD--


*-Yol ile init ora dosyasını bulma
*Oracle 10g ve 11G arasından yol farkı 10G için C:\Oracle 11G için ise C:App\ oracle olarak değişe bilir
C:\app\PCADI\admin\orcl\pfile
*Bilinmesi gereken oracle kurulum aşamadında kendi ram ayarını yaptığı için init.ora dosyası,init.ora.721201716156 gibi bir değer alabilir.

init.ora dosyasını sağ tuş düzenle yaparak notepad tarzı ir editör ile açınAşağıda varsayılan değerler ve olması gereken değerler iç içe verilmiştir.


--Örnek İnit.Ora Dosyası--


##############################################################################
# Copyright (c) 1991, 2001, 2002 by Oracle Corporation
##############################################################################

###########################################
# Cache and I/O
###########################################
db_block_size=8192

###########################################
# Cursors and Library Cache
###########################################
open_cursors=300
Cursors Nedir ?
###########################################
# Database Identification
###########################################
db_domain=""
db_name=orcl

###########################################
# File Configuration
###########################################
control_files=("E:\app\Cosnyy\oradata\orcl\control01.ctl", "E:\app\Cosnyy\flash_recovery_area\orcl\control02.ctl")
db_recovery_file_dest=E:\app\Cosnyy\flash_recovery_area
db_recovery_file_dest_size=4039114752

###########################################
# Miscellaneous
###########################################
compatible=11.2.0.0.0
diagnostic_dest=E:\app\Cosnyy
memory_target=1288699904
Memory Target Nedir ?
###########################################
# Network Registration
###########################################
local_listener=LISTENER_ORCL

###########################################
# Processes and Sessions
###########################################
processes=150
Processes Nedir ?
###########################################
# Security and Auditing
###########################################
audit_file_dest=E:\app\Cosnyy\admin\orcl\adump
audit_trail=db
remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE

###########################################
# Shared Server
###########################################
dispatchers="(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=orclXDB)"

###########################################
# System Managed Undo and Rollback Segments
###########################################
undo_tablespace=UNDOTBS1
memory_target =5G
sga_target=0
SGA Target Nedir ? sga_max_size=0
pga_aggregate_target=0
Pga Aggregate Target Nedir ?
pga_aggregate_target=0
Parallel_max_servers =0
Parallel Max Servers Nedir ?

Tanımlamalar / Değişkenler


Değiştirilen paraemetrelerin hangisinin nasıl bir görevi ve yada işleyişi var ,varsayılan değerleri nelerdir burdan takip edebilirsiniz


Open Cursors Nedir ?


Herhangi bir oturum birçok SQL deyimini yürütebilir .Sınırsız olması bir avantaj değil dezavantajdır.Bu yüzden bu alan open_cursors parametresi ile sınırlandırılır.open_cursors Belirli bir oturum için açık imleclerin toplam sayısını yönetir. SQL Sorgusu ile öğrenmek isterseniz

--SQL--


SELECT name, value FROM v$parameter WHERE UPPER(name) = 'OPEN_CURSORS';

Proccess Nedir ?


processes parametresi izin verilen Oracle oturumlarının sayısını kontrol eder.Burda bir sınırlama yapılarak bağlantı yapılan sayı düşürüle bilir.Yada artırıla bilir. SQL Sorgusu ile öğrenmek isterseniz

--SQL--

SELECT name, value FROM v$parameter WHERE UPPER(name) = 'PROCESSES';

Sga Target Nedir ?


Ayrılan Ram miktarından ne kadar oracle için ram kullanmak istiyorsanız bu kısma tanımlaya bilirsiniz. SQL Sorgusu ile öğrenmek isterseniz

--SQL--

SELECT name, value FROM v$parameter WHERE UPPER(name) = 'SGA_TARGET';

Pga Aggregate Target Nedir ?


Oraclenin kendi programları için kullanacağı ram miktarıdır.Standart olan ise oracle verilen ram miktarının 1\4 kadar kullanılır. SQL Sorgusu ile öğrenmek isterseniz

--SQL--

SELECT name, value FROM v$parameter WHERE UPPER(name) = 'PGA_AGGREGATE_TARGET';

Parallel Max Servers Nedir ?


Yüksek tablo boyutları ve büyük sorgularda attırılan bir yapıdır.Oracle 10G için değeri 0 varsayılan olarak kullanılır ama Oracle 11G için bu değer serverin donanımsal olarak CPU sayısı kabul edilir .Burdaki değer iş yüküne göre tanımlanmalıdır SQL Sorgusu ile öğrenmek isterseniz

--SQL--

SELECT name, value FROM v$parameter WHERE UPPER(name) = 'PGA_AGGREGATE_TARGET';


Örnek Ram Dosyası

Oracle 11G için yapılmış örnek dosyalarını bu linkten indire bilirsiniz Download

Download

oracle ram ayarlari

oracle ram limit

oracle ram ayarlari

oracle ram configuration

oracle ram size

oracle ram per session

oracle ram kullanimi

oracle ram database

oracle database ram allocation

oracle sga and ram

Bizi Takip Edin :